Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av hyreskontrakt

Hej!
Jag har en fråga:
Undrar hur man ”river” (annullerar) ett kontrakt där båda är överens. Orginal-dokumentet finns hos en myndighet, så att ”riva” rent bokstavligt fungerar inte. Det gäller ett hyreskontrakt av en privat fastighet. Om båda är överens, hur gör man då för att annullera det. Om man bara kommer överens muntligt om att häva (annullera) kontraktet och den ena senare ångrar sig, så kan ju den andra begära ut en kopia av kontraktet av myndigheten. Kan man skriva någon form av papper på att kontraktet är annullerat (båda är överens om att upphäva det)? Hur skriver man då, vad måste vara med? Mycket tacksam för svar.
Vänliga hälsningar

Rådgivarens svar

2018-03-15

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och svaret på din fråga.

Om uppsägning av hyresavtal
Regler om hyreskontrakt av privat fastighet finns i hyreslagen (12 kap jordabalken). Hyreslagen innehåller regler om uppsägning av hyresavtal som gäller oavsett om parterna är överens om att hyresförhållandet ska upphöra eller inte. Enligt 4 § kan hyresavtal på obestämd tid sägas upp med en uppsägningstid om 3 månader (”det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen”), om inte parterna avtalat om längre uppsägningstid. Har kortare tid avtalats gäller det för hyresgästen men inte för hyresvärden, som alltid är skyldig att beakta minst tre månaders uppsägningstid.

Svar och råd
Hyreskontrakt kan sägas upp såväl muntligen som skriftligen, men i enlighet vad du anför i din fråga är det rekommenderat att göra det skriftligen. Ni kan tillsammans upprätta ett skriftligt dokument, som ni båda undertecknar, där det framgår att hyresavtalet sägs upp. Det viktiga att ha med är då vilket hyreskontrakt som avses och vilken dag det sägs upp. Är ni inte överens så kan den part som önskar säga upp avtalet göra det skriftligen och förslagsvis skicka det i rekommenderat brev till motparten (eller dokumentera det på annat vis). Reglerna i hyreslagen innebär att parterna alltid har rätt att kräva att den avtalade uppsägningstiden beaktas. Har parterna inte avtalat om uppsägningstid gäller 3 månader.
 

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

Vänliga hälsningar,
Hanna

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden