Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av hyreskontrakt som inneboende

Hej,
Jag är inneboende och när jag flyttade in skrev vi ett kontrakt som gällde 31/7-2016 - 31/7-2017. Jag bor fortfarande kvar då det fungerade bra och ingen av oss kände att något behövde ändras. I kontraktet vi skrev står det att nytt kontrakt kan komma att skrivas vid utebliven uppsägning. Men detta har vi då alltså inte gjort.
Nu har jag hittat nytt boende och ska flytta. Enligt kontraktet vi tidigare hade står det 2 månaders uppsägning. Vad är det som gäller eftersom vi faktiskt aldrig skrev ett nytt kontrakt?

Rådgivarens svar

2018-02-15

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Din fråga rör inneboendes uppsägning av hyreskontrakt. Det framgår dock inte om det gäller uthyrning av egen bostad eller hyresrätt, vilket är avgörande för vilken lag som är tillämplig. För uthyrning av egen bostad tillämpas i första hand lagen om uthyrning av egen bostad och vid uthyrning av hyresrätter gäller hyreslagen (12 kap jordabalken). Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller enligt båda lagarna.

Det finns inga formkrav för hyresavtal och man kan alltså avtala såväl muntligt som skriftligt. Eftersom du bott kvar trots att kontraktet löpt ut och ”det fungerade bra och ingen av oss kände att något behövde ändras” utgår jag från att ni har någon form av muntlig överenskommelse som innebar att du skulle bo kvar.

Uppsägning enligt lagen om uthyrning av egen bostad
Enligt 3 § lagen om uthyrning av egen bostad gäller att ett avtal på bestämd tid (som i ditt fall) upphör att gälla när hyrestiden löpt ut, men får även sägas upp dessförinnan. Uppsägningstiden för hyresgästen är en månad (”månadsskiftet som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen”) och enligt 2 § gäller att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan mot denne. För hyresvärden gäller tre månaders uppsägningstid (”månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen”). Det innebär att enligt lagen om uthyrning av egen bostad har du som hyresgäst en månads uppsägningstid. Du har således ingen skyldighet att beakta två månaders uppsägningstid, utan det räcker med en månad.

Uppsägning enligt hyreslagen
I hyreslagen (12 kap JB) stadgas att ett tidsbestämt avtal som varat längre än nio månader (som i ditt fall) alltid ska sägas upp för att sluta gälla. Detsamma gäller om hyresgästen, trots att avtalet slutat gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten en månad efter kontraktets utgång och hyresvärden inte motsatt sig det (också som i ditt fall). Hyresavtalet har då övergått från att vara på bestämd tid till obestämd tid. Det innebär att trots att ni i kontraktet skrev att det gällde för en period om ett år så måste kontraktet sägas upp för att upphöra att gälla. Alltså har kontraktet mellan er fortsatt att gälla även efter den avtalade perioden, och fortsätter att gälla fram till att någon av er säger upp det.

Enligt 4 § kan hyresavtal på obestämd tid sägas upp med en uppsägningstid om 3 månader (”det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen”), om inte parterna avtalat annat. Har kortare tid avtalats gäller det för hyresgästen men inte för hyresvärden, som alltid är skyldig att beakta minst tre månaders uppsägningstid.

Reglerna i hyreslagen innebär alltså att ert tidsbestämda hyreskontrakt övergått till att gälla på obestämd tid. I kontraktet avtalade ni om två månaders uppsägningstid vilket är giltigt för dig som hyresgäst, men om din hyresvärd säger upp kontraktet har du rätt att kräva tre månaders uppsägningstid.


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar ytterligare hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

Vänliga hälsningar,

Hanna

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden