Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av hyresgäst i samägd fastighet

Om tre syskon äger en fastighet tillsammans som i dagsläget hyrs ut till en hyresgäst. Kontrakt är skrivet med 3 mån uppsägning åt båda håll. Nu är frågan en delägare vill "kasta ut" hyresgästen. Vid uppsägningstiden som är maj 2019. Hyresgästen är ordentlig inga problem betalar hyran i tid och sköter om huset, men det det handlar om är att en av delägaren vill att barnbarn ska hyra istället, (vilket den delägaren påstår att gräset inte är klippt). Vad är det som gäller om två delägare säger nej till uppsägning av hyresgäst. Barnbarn har varit till hyresgästen och sagt att det blir bra att hyra här, vilket oroar hyresgästen. Augusti 2019 har hyresgästen hyrt i 5 år.

Rådgivarens svar

2018-12-21

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga.

I er situation där tre personer äger en fastighet så är samäganderättslagen tillämplig, förutsatt att ni inte avtalat bort lagen. Varje delägare har en ideell andel i hela fastigheten. Enligt 2 § samäganderättslagen så krävs samtliga delägares samtycke vid förfogande över godset i dess helhet eller vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning. Med förfogande avses varje rättslig disposition och ensidiga rättshandlingar som till exempel uppsägning av avtal avseende egendomen. När en delägare då exempelvis vill säga upp en hyresgäst så krävs därför övriga delägares samtycke.

Kortfattat så är det så att delägaren i ert fall inte har rätt i att säga upp hyresavtalet om ni inte vill ge ert samtycke.

Jag kan även tillägga att hyresgäster har ett långtgående besittningsskydd och rätt till förlängning av sitt hyresavtal förutom i undantagsfallen som räknas upp i 12:46 jordabalken. Utifrån den information du uppgett i din fråga är min bedömning att endast punkt 10 i bestämmelsen kan aktualiseras. Hyresvärden måste då ha sakligt skäl för uppsägningen, alltså ett skäl som inte är av chikanös eller diskriminerande karaktär. För att det sakliga skälet ska tillmätas någon betydelse måste skälet också ha sin grund i ett hyresvärdsintresse, inte personligt intresse. När en hyresvärd då vill säga upp sin hyresgäst för att låta barnbarnen flytta in kommer det med stor sannolikhet ses som ett personligt intresse.

Hoppas detta gav dig svar på dina funderingar!

Vänliga hälsningar,
Joanna

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden