Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av hyresavtal

Hej!
Min fråga är: Jag har hyrt av en dam som dog 13 juni. Döttrarna ska nu sälja huset. Eftersom att det bara var två lägenheter i huset så har jag förstått att jag inte har nån besittningsrätt. Nu till frågan: Om nya ägaren säger upp mig har jag 3 månader som tanten skrev i kontraktet eller 1 månadsuppsägning?
 

Rådgivarens svar

2018-08-20

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en kort redogörelse för vad som gäller.

I jordabalken finns inga regler avseende vad som händer med ett hyresavtal när hyresvärden gått bort. I sådana fall går hyresvärdens dödsbo in i dess ställning. Detta innebär således inga förändringar i rättsläget utan endast att nya parter har trätt in i avtalen. Hyresavtal regleras i 12 kap Jordabalken (JB). Ett hyresavtal kan gälla för bestämd tid eller obestämd tid, se 12 kap 3 § JB. Om det inte framgår någon bestämd tid av avtalet så anses hyresavtalet gälla för obestämd tid. Avtal på bestämd tid är avtal som är träffade för att upphöra vid en bestämd framtida tidpunkt. Enligt 12 kap 4§ JB så gäller olika uppsägningstid beroende på om det är fråga om hyresavtal på bestämd eller obestämd tid. Enligt bestämmelsen gäller en uppsägningstid på tre månader för avtal på obestämd tid.

Om det är fråga om en bostadsrätt som hyrs ut gäller lagen om uthyrning av egen bostad. Enligt 3 § (se här) upphör ett avtal som ingås för bestämd tid att gälla vid hyrestidens slut. Om avtalet istället har ingåtts på obestämd tid måste det sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningstiden för avtal på obestämd tid är även enligt denna lag tre månader enligt enligt 3 § 2 stycket (se här).

Sammanfattningsvis gäller, oavsett vilken lag som tillämpas, en uppsägningstid på tre månader för avtal på obestämd tid. Faktumet att hyresvärden avlidit innebär därutöver endast att en ny part trätt in i avtalet (vanligen ett dödsbo).

Hoppas att du fått svar på din fråga och ursäkta sent svar. Om du skulle behöva mer hjälp är du mer än välkommen att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden