Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av hyresavtal på bestämd tid

Mitt andrahands 2 års kontrakt går över 28 november 2018 men nu har jag bett om att flytta ut lägenheten tidigare, 20 november 2018 pga mitt nya jobb i ett annat land.

Det slutar med att jag gav hyresvärden 5 veckor uppsägningstid istället 3 månader.
Jag har nämnt till hyresvärden att jag kan se till att någon flytta in direkt men hon sa nej eftersom att hon har nu bestämt att sälja lägenheten. Hon har till och med haft fotografer tagit bilder på lägenhet innan jag har hunnit flytta ut.

Jag undrar då om jag rätt att få tillbaka deposition i den situation jag är i? Vilket hon vägrar att ge tillbaka deposition och hon kräver dessutom att jag ska också betala december månad hyra. 

Rådgivarens svar

2018-11-23

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Uppsägningstid vid hyresavtal

Till att börja med måste vi bestämma om du hyr en bostad eller en hyresrätt, eftersom att detta avgör vilken lag som är tillämplig. Det framgår inte av din fråga, så jag kommer nedan att redogöra för båda alternativen.

Villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet

Om du hyr (hela eller en del av) en villa, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet, så är privatuthyrningslagen tillämplig. Det verkar på den information du ger som att ni har ingått ett avtal på bestämd tid (två år). I sådana fall är uppsägningstiden för dig en månad och för hyresvärden tre månader. Det är vidare så att avtalet upphör vid avtalstidens slut, alltså den 28 november 2018. Ifall denna lag tillämpas behöver du alltså inte betala någon hyra för december månad (eftersom att det är efter avtalstidens slut) och om jag tolkar dig rätt inte heller för dagarna efter den 20:e november (jag tolkar det som att du sade upp avtalet fem veckor innan den 20:e, så att det skulle ta slut den 20:e).

Hyresrätt

Om du däremot hyr en hyresrätt så tillämpas 12 kap. jordabalken, som går under smeknamnet hyreslagen. Om jag fortsatt antar att ert avtal ingicks på bestämd tid så gäller följande. Ett hyresavtal som har pågått längre än nio månader måste sägas upp för att upphöra, även om det ingicks på bestämd tid. Ert avtal sträckte sig över två år, alltså tar det inte automatiskt slut den 28:e november. Om det inte finns någon bestämmelse i ert avtal som reglerar vad som händer efter den 28:e så anses avtalet förlängt på obestämd tid (och måste alltså sägas upp för att avslutas). Eftersom att hyrestiden är så lång (längre än tre månader) så är uppsägningstiden minst tre månader. Du som hyresgäst har dock maximalt tre månaders uppsägningstid, oavsett vad avtalet säger.

Sammanfattning av uppsägningstid vid hyresavtal

Beroende på vilket typ av bostad du hyr gäller olika regler. Hyr du (hela eller en del av) en villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet, så behöver du inte betala någonting extra. Då har du (om jag tolkar dig rätt) sagt upp avtalet på rätt sätt. Om du däremot hyr en hyresrätt så har du tre månaders uppsägningstid och kommer alltså att behöva betala hyra t.o.m. 16 januari (jag tolkar det som att du sade upp avtalet den 16:e oktober, fem veckor innan 20:e november).

Deposition

Vad gäller depositionen så är det en säkerhet som hyresvärden har för eventuella fordringar mot dig gällande hyresavtalet. Vi jurister säger att det måste föreligga konnexitet, alltså en form av samband mellan säkerheten och fordringen. Hyresvärden kan alltså hålla inne depositionen tills att denne fått betalt för skador på lägenheten eller uteblivna hyror (men inte om du har köpt en cykel utan att betala, eftersom att detta inte har något samband med hyresavtalet och depositionen). Om du inte är skyldig att betala någon hyra (se ovan) och inte heller har förstört någonting, så har hyresvärden inte rätt att hålla inne din deposition. Den måste då betalas ut. Om du däremot är skyldig att betala hyra (se ovan) får hyresvärden hålla inne depositionen tills dess att du har betalat den hyra du är skyldig.

Rekommendation

Det finns i nuläget inte så mycket du kan göra, reglerna om uppsägningstid är tydliga. Om det däremot är svårt att avgöra om du hyr en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kontakta en av våra jurister. Du hittar mer information om våra tjänster HÄR. Framför allt bör du kontakta dem ifall du har betalat det du ska, men ändå inte får ut depositionen.

Jag hoppas att du har fått klarhet i reglerna kring uppsägningstid och depositioner. Om det är någonting i mitt svar som är oklart, om jag har missat eller missuppfattat någonting eller om du helt enkelt vill fråga någonting annat, så är det bara att ställa en ny fråga. I övrigt önskar jag dig lycka till med ditt nya arbete och hoppas att det löser sig med hyresvärden.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden