Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av förhandsavtal av bostadsrätt

När kan man säga upp förhandsavtal på bostadsrätt?

Rådgivarens svar

2021-04-16

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!


Vad är ett förhandsavtal?

Förhandsavtal regleras främst i 5 kap. bostadsrättslagen. Ett förhandsavtal är ett avtal där en bostadsrättsförening åtar sig att vid en viss tidpunkt leverera en bostadsrätt till en köpare, medan köparen för sin del åtar sig att betala för bostadsrätten (5 kap. 1 § bostadsrättslagen). Vanligtvis förenas ett förhandsavtal med ett krav på att köparen ska betala ett förskott på insatsen till bostadsrätten.

För att ett förhandsavtal ska vara giltigt krävs att ett antal formkrav (krav på dess utformning) är uppfyllda (5 kap. 4 § bostadsrättslagen). För det första gäller det mer generella saker som parternas namn och vilken lägenhet avtalet avser, men också en ungefärlig tidpunkt för upplåtelsen anges och en beräkning av avgifternas storlek (5 kap. 3 § bostadsrättslagen).


Går det att säga upp ett förhandsavtal?

Om ett förhandsavtal inte lever upp till de formkraven jag nämnde är avtal i sig inte giltigt, vilket innebär att det inte binder förhandstecknaren. Dock även när ett förhandsavtal är giltigt i sig finns det vissa situationer där förhandstecknaren ändå får frånträda avtalet. Dessa regleras i 5 kap. 8 § bostadsrättslagen.

 För det första får en förhandstecknare frånträda avtalet om lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen. Hen får också frånträda avtalet om upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. Slutligen får avtalet frånträdas om de avgifter som betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av den anledningen säger upp avtalet inom tre månader från den dag hen fick kännedom om den högre avgiften. Notera att detta inte gäller om förhandstecknaren innehar lägenheten med hyresrätt (5 kap. 8 § tredje stycket bostadsrättslagen).


 Kan man återfå det belopp man betalat?

Om ett förhandsavtal upphör att gälla enligt bestämmelserna i lagen har förhandstecknaren rätt att få tillbaka belopp som hen har betalat i förskott jämte ränta (5 kap. 9 § första stycket första punkten bostadsrättslagen). I vissa fall kan hen också få rätt till annan ersättning för vissa kostnader som uppstått för hen i samband med att bostadsrätten åtagit sig att prestera med en lägenhet (5 kap. 9 § första stycket andra och tredje punkterna bostadsrättslagen).


 Din situation

Om avgifterna höjts ordentligt sedan du skrev förhandsavtalet kan det i sig vara skäl för att säga upp avtalet, dock måste du göra det inom tre månader från att du fick reda på höjningen. Att det ska dröja ett år med upplåtelsen kan också eventuellt vara skäl för att säga upp avtalet, eftersom upplåtelsen ska ske inom skälig tid från den beräknade tidpunkten. Dock måste förseningen vara på grund av föreningen försummelse.

Om du vill ha hjälp med att säga upp avtalet eller undrar mer om det går kan du boka tid med de duktiga juristerna hos Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden