Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Uppsägning av andrahandsuthyrning av bostadsrätt när styrelsesamtycke inte finns

Hej! Jag har tecknat hyresavtal (bostadsrätt) på bestämd tid med hyresperiod från den 26 november. Jag har sagt upp avtalet den 7 oktober innan BRF har gjort beslut angående andrahandsuthyrning. I avtalet anges att ”Hyresavtalets giltighet förutsätter att bostadsrättshavaren ansökt och fått beviljat andrahandsansökan från bostadsrättsföreningens styrelse”.

Kan hyresavtalet anses vara giltig förrän godkännande från BRF?

Kan jag i mitt fall säga upp/annullera avtalet omedelbart eller måste jag ändå betala hyran för uppsägningstiden (november)?

Rådgivarens svar

2019-11-19

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag går igenom de rättsregler jag finner är relevanta och tillämpar dem i ditt fall och ger dig sedan vägledning och råd om hur du kan gå vidare. Jag kommer att hänvisa till den som vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand som "hyresvärden" och den som är tänkt ska hyra bostadsrätten som "hyresgästen". 

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke till det (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Den som hyr ut en bostadsrätt i andra hand utan bostadsrättsföreningens tillåtelse kan få sin bostadsrätt förverkad på grund av detta (7 kap. 18 § 1 st. 2 p. bostadsrättslagen).

Det finns inga formkrav för hyresavtal och därmed kan de ingås både muntligt och skriftligt men ska upprättas skriftlig om det begärs av hyresvärd eller hyresgäst (12 kap. 2 § jordabalken, JB). Parterna i ett hyresavtal är hyresvärd och hyresgäst. En bostadsrättsförenings styrelse är inte part i avtalet. Det går därmed i och för sig att avtala "olagligt" att en bostadsrätt hyrs ut i andra hand utan bostadsrättsföreningens styrelses samtycke, men om detta kommer fram riskerar bostadsrättsinnehavaren/hyresvärden att bli av med sin bostadsrätt, något som då drabbar även hyresgästen. 

Villkor för avtals giltighet

Innehållet i hyresavtalet brukar bestämmas utifrån partsviljan, dvs. vad hyresvärd och hyresgäst har kommit överens om. Hyresavtal kan göras beroende av olika omständigheter. Säg att en lokalhyresgäst vill bedriva en verksamhet som förutsätter tillstånd från myndighet så kan man göra avtalet beroende av att hyresgästen får det här tillståndet. Hur man ska se på den här typen av villkor i förhållande till parts möjlighet att hoppa av avtalet beror på hur villkoret och övriga avtalet är utformat.

I din situation

I föreliggande avtal finns ett villkor om att avtalets giltighet förutsätter styrelsens samtycke till andrahandsuthyrning. Utifrån att bostadsrättsinnehavaren riskerar att bli av med sin bostadsrätt om hen hyr ut sin bostadsrätt i andra hand utan styrelsens samtycke, men ändå får anses ha ett intresse av att kunna skriva kontrakt med tilltänkta hyresgäster även innan ett sådant godkännande inhämtas, skulle jag anta att avtalsvillkoret ska tolkas som att det föreligger ett giltigt hyresavtal mellan dig och hyresvärden och att du kommer att behöva betala hyra för uppsägningstiden på en månad. Att tolka avtalsvillkoret som att hyresgästen kan säga upp avtalet utan några som helst konsekvenser skulle göra den här typen av avtal väldigt otrygga för hyresvärden. Det skulle heller inte göra det möjligt för hyresvärden att skriva hyresavtal på förhand innan styrelsens samtycke föreligger, vilket kan bli praktiskt svårt i många situationer.

Sammanfattning och råd

Det finns förmodligen ett giltigt hyresavtal mellan dig och hyresvärden som måste sägas upp. Du kommer alltså att bli tvungen att betala en månads uppsägningstid för november oavsett det avtalsvillkor du nämner. Jag har dock inte sett avtalet i övrigt och kan inte tolka nämnda klausul utifrån avtalets övriga innehåll. Vill du inte riskera att behöva betala uppsägningstid i onödan är du alltid välkommen att ta kontakt med Familjens Jurist angående din fråga.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och du kan alltid kontakta Fråga Juristen igen om du undrar något mer i en annan fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden