Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Upprättandet av utsiktsservitut

Vi ska stycka av vår tomt och köparen vill ha ett servitut för säkra sjöutsikten. Finns det någont lämplig mall för att upprätta ett sådant servitut?

Rådgivarens svar

2017-12-13

 

Hej. Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 
 

För bildandet av ett servitut måste detta uppfylla vissa villkor. Av din fråga förstår jag det som att det servitut ni vill upprätta, ofta kallat utsiktsservitut, bygger på en frivillig överenskommelse mellan er som tomtsäljare och köparen av tomten. Det rör sig således om ett avtalsservitut och villkoren för denna typ av servitut återfinns i kapitel 14 jordabalken (JB). 

I jordabalkens kapitel 14 omnämns den fastighet som belastas av servitutet (alltså er tomt) som den tjänande fastigheten, och den fastighet som genom servitutet erhåller en rättighet (i ert fall köpens rätt till sjöutsikt) som den härskande fastigheten. 

Vid utformandet av servitutet bör ni således iaktta reglerna i kap. 14 JB som bland annat stadgar att servitutet inte får överlåtas, inte belasta den tjänande fastigheten (er tomt) mer än nödvändigt osv. 

Vidare är det lämpligt att ni i servitutet formulerar ett förbud för uppförande av byggnad eller anläggning på den tjänande tomten - dvs. er tomt. Servitutet bör även innehålla en rättighet/skyldighet för servitutsinnehavaren att såga ner träd och buskar på den tjänande fastigheten när vegetationen överstiger x antal meter. Det framgår av praxis att ni inte kan skriva in det så att skyldigheten att hålla tomten fri från vegetation tillfaller den tjänande fastigheten (se NJA II 1972 s. 384-390) utan skyldigheten ska tillfalla den som köper er avstyckade tomt.

Detta måste enligt JB 14 kap. 5 § ingå i servitutsupplåtelsen:

  • Servitutet måste vara skriftligt
  • Tjänande och härskande fastighet måste anges
  • Ändamålet med upplåtelsen måste anges

Detta bör därutöver framgå av utsiktsservitutsupplåtelsen:

  • Vilket markområde som berörs
  • Rätt för härskande fastighet att ta ner träd till en viss grad, höjd eller dyl.
  • Bestämmelser kring trädröjningen, virke, tidpunkt m.m
  • Förbud mot uppförande av byggnader, anläggningar och uppställning av lösören som hindrar utsikten
  • Angivande av höjdbegränsning
  • Utförlig beskrivning av vilken siktlinje som avses (sikt mot sjön x i ert fall) 
  • Pris - vad härskande (köparen av tomten) betalar för sin säkrade rätt till utsikt.

Det är viktigt att i servitutshandlingen beskriva på ett så exakt sätt som möjligt hur utsikten skall hållas fri. Vidare bör ni tänka på att lösöre kan skymma utsikten. Till exempel skulle en lastbil eller tvättupphängning kunna anses förstöra utsikten varför ni även bör ta ställning till detta. Nacka kommun tillhandahåller ett exempel på hur ett avtalsservitut kan se ut här. Våra jurister har god erfarenhet av upprättandet av servitut och vill ni vara säkra på att få med alla omständigheter och kriterier i servitutet rekommenderar jag er därför att kontakta våra erfarna jurister genom att klicka här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor och funderingar är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet! 

 

Bästa hälsningar,

Jessica

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden