Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Upprätta temporär innervägg i bostadsrätt

Måste jag ha bostadsrättsföreningens styrelses tillstånd att bygga en temporär innervägg för att dela av ett rum
  

Rådgivarens svar

2019-01-23

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter

Bostadsrättshavarens rättigheter, och skyldigheter, regleras i bostadsrättslagen. Lagen säger följande om möjligheterna att renovera sin bostadsrätt:

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar [...] annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Jag kan inte se att hänsyn skulle tas till att innerväggen är temporär. Så fort väggen är uppsatt så innebär det antingen en väsentlig förändring eller inte en väsentlig förändring, oavsett hur länge den sitter uppe. Frågan är alltså om en innervägg är en väsentlig förändring. HSB skriver följande på sin hemsida, under rubriken "Väggar":

Måla och tapetsera är upp till dig. Du får också ändra planlösningen genom att flytta, riva eller sätta upp en innervägg, men kontakta styrelsen först eftersom det kan [min fetmarkering] räknas som en större förändring av lägenheten.

Huruvida det utgör en väsentlig förändring beror på hur lägenheten ser ut. Om det är öppen planlösning så innebär en innervägg i princip alltid en väsentlig förändring, medan en innervägg i en annars väggtät lägenhet inte alls innebär en väsentlig förändring. Jag kan tyvärr inte uttala mig närmare eftersom att jag inte vet hur din lägenhet ser ut.

Det spelar dock egentligen ingen roll, eftersom att styrelsen ändå måste godkänna din förfrågan sålänge väggen inte "är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen". Jag har svårt att se att en innervägg per se skulle innebär sådan skada eller olägenhet. Så länge du bygger som sig bör och inte skadar lägenheten på något sätt, borde det därför inte finnas någon anledning för styrelsen att neka din ansökan.

Rekommendation

Jag rekommenderar att du kontaktar styrelsen. De kan som sagt endast neka ifall renoveringen skadar föreningen. Du bör alltså kunna få deras tillåtelse. Det är först ifall de nekar din ansökan som det finns anledning för dig att ta fallet vidare och eventuellt kontakta en av våra jurister.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har någon ytterligare fundering, kring detta eller något annat, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden