Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Upphävande/ändring av avtalsservitut

Hej!

Har en fråga gällande gemensamt ägande av en fastighet med mina kusiner. Det gäller en fastighet som går ner till en strand där det ligger en brygga som vi har men som mina kusiner nyttjar. Dom har servitut på att nyttja den då dom har ett hus i närheten. Det känns lite klurigt detta då vi tillsammans äger mark o brygga men att dom ett servitut till sitt egna ägande och även mitt då? Jag nyttjar aldrig bryggan och har inte gjort under dom ca 20 år dom haft tillgång till detta. Tänker att det kan vara nog nu! Och har mina funderingar om jag kan ta ut en hyra för nyttjandet? Detta är bara en liten del i ett stort komplicerat ägandeskap. Men börjar här för att se om det finns ngn möjlig hjälp som är kostnadsfri för mig som inte har dom medel att betala. 

Rådgivarens svar

2018-01-29

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation

Avtalsservitut
Servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst sätt nyttja en annan fastighet. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare och ett officialservitut bildas genom ett beslut från en myndighet.

Som jag tolkar din fråga rör det sig här om ett avtalsservitut, och jag kommer därför att utgå från detta då jag svarar på din fråga.

Avtalsservitut regleras i 14 kap Jordabalken och är ett så kallat formalavtal. Detta innebär att avtalet måste innehålla vissa moment för att vara giltigt som servitut. Avtalsservitutet uppkommer genom att ägarna till fastigheten som har rättigheten tillsammans med ägarna till fastigheten som har belastningen upprättar ett skriftligt avtal. Avtalet kan inskrivas i fastighetsregistret och gäller då gentemot kommande ägare till fastigheterna. Avtalet kan förenas med villkor och vara tidsbegränsat.

Ett villkor kan vara att exemeplvis ta ut en avgift för servitutet. Detta ska då skrivas in i avtalet. När det gäller ändring i ett redan befintligt avtal föursätts att parterna gemensamt kommer överens om detta.

Upphävande av servitut
Ett avtalsservitut kan upphöra genom att parterna kommer överens om det i ett skriftligt avtal. Detta förenas ofta med att fastigheten som har belastningen (i detta fall din fastighet) ger någon form av ersättning till fastigheten som har rättigheten, för att få bort servitutet. Det blir alltså som att köpa ut den andra parten. 

Sammanfattning och råd
Ett avtalsservitut är ett avtal som upprättas mellan ägaren till fastigheten som har rättigheten och ägaren till fastigheten som har belastningen (i detta fall din fastighet). Det är ett frivilligt avtal som kan vara tidsbegränsat och förenas med villkor.

Det framgår inte av din fråga om det finns några villkor i ert servitutsavtal. Om du inte med säkerhet vet hur avtalet är utformat kan du kolla i fastighetsregistret där det kan vara inskrivet.

Är avtalet inte förenat med några villkor och finns det inte heller någon tidsbegränsning så är det upp till parterna, i detta fall dig och dina kusiner, att komma överens om en villkorsändring eller ett borttagande av avtalet. Det kan dock vara svårt att komma fram till vad som är en rimlig ersättning för att få bort rätten att nyttja en brygga.

Ett alternativ är, som du skriver, att ta ut en avgift för servitutet. Detta kan anses skäligt eftersom nyttjanderätten belastar din fastighet nu, men även vid en eventuell framtida försäljning eftersom avtalet är mellan fastigheterna och inte mellan ägarna. Problematiken i ditt fall är dock att ett sådant villkor kräver en gemensam vilja från respektive parter, vilket kan bli svårt att få igenom från din sida. 

Hoppas att jag lyckats bringa lite klarhet i din situation och att ni kan komma överens om en lämplig lösning! 

Vänligen, 
Jonna Karlsson

  

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden