Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Undvika stämpelskatt vid förvärv av fastighet

Hej, Jag och min man har hittat ett hus vi vill köpa. Vi bor i ett annat hus nu som vi då behöver sälja. Problemet är att vi helst vill sälja vårt hus på sommaren pga väldigt fin och speciell trädgård, dvs om ca 5 månader. Problemet är att banken låter inte oss ha lån på båda husen samtidigt. Vår bankman nämnde i förbifarten att ett alternativ är att några av våra föräldrar köper det nya huset åt oss och sen köper vi huset av dem om ca 6månader. Det skulle finnas ett sätt att göra detta utan att behöva betala dubbla lagfarter. Stämmer det?

Rådgivarens svar

2020-04-20

Hej! Stort för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller. 

Lagfartskostnad 

Vid förvärv av fastighet ska det betalas en kostnad för lagfart. Lagfartskostnaden beror på hur fastigheten förvärvats. Vanligtvis utgörs lagfartskostnaden av en stämpelskatt på 1,5 % av köpeskillingen plus en expeditionsavgift på 825 kr. 

Gåva av fastighet

En fastighet kan förvärvas genom gåva. Gåvan kan antingen ske utan motprestation eller så kan de kombineras med ett vederlag. Om man vill att mottagaren av gåvan ska slippa betala stämpelskatt när lagfart utfärdas måste vederlaget vara mindre än 85 % av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. I dessa fall betalar mottagaren av gåvan endast avgiften för lagfartsbytet. 

Din situation

När en fastighet byter ägare ska en lagfartskostnad betalas. Denna kostnad består vanligtvis av en stämpelskatt och en fast avgift. Stämpelskatten kan undvikas genom att förvärv av fastigheten sker genom gåva. För gåvan kan visst vederlag utgå, men för att undvika stämpelskatten får inte vederlaget överstiga 85 % av taxeringsvärdet från föregående år. Genom att förvärva huset som en gåva kan ni alltså undvika den största delen av lagfartskostnaden, dvs. stämpelskatten. Ni behöver då endast betala expeditionsavgiften på 825 kr. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver du vidare hjälp i ditt ärende, exempelvis med att upprätta överlåtelseavtal, är du välkommen att boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden