Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Undvika skatt vid arv av fastighet

Hej
Fick ett tips om hur vi kan hantera vårat arv skattemässigt.
Jag och min bror kommer att ärva min fars fastighet .fastigheten är värd ca.1,5 miljon.min bror vill köpa ut mig och förslaget vi fick var att ! Min bror skänker 750000 till våran far .som i sin tur senare antingen testamenterar eller ger mig en gåva på 750000 .detta skulle då vara bättre än ett vanligt köp då jag skulle få lägga en stor del i skatt.
Är detta möjligt??

Rådgivarens svar

2018-02-28

Hej! Tack för att ni valt att vända er till oss med er juridiska fråga.

Inledning

I det här svaret har jag dels tänkt gå igenom ert förslag och själv lämna ett eget förslag hur ni kan lösa den uppkomna situationen. Utgången av de båda förslagen är närmast identiska så ni kan i princip göra som ni vill.

Ert förslag

För att en giltig gåva ska vara uppfylld krävs det att tre kriterier är uppfyllda. Gåvan ska vara frivillig, det ska finnas en gåvoavsikt samt att en förmögenhetsöverföring ska ske. Det som är osäkert i er situation är om det verkligen finns en gåvoavsikt. Skatteverkets synvinkel på denna fråga är att om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde vid överlåtelseåret samt understiger marknadsvärdet ses det som en gåva. Detta enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Om köpet ses som en gåva så behöver inte du eller din far betala någon vinstskatt på fastigheten. Eftersom jag inte vet taxeringsvärdet på fastigheten så kan jag inte ge ett säkert svar på om ert förslag är möjligt eller inte. Det som händer om ni väljer att göra på detta sätt är att din bror hamnar i en sämre skattemässig situation eftersom han bara kan räkna med din fars anskaffningskostnader vid en eventuell försäljning. Det här innebär att du och din far slipper skattskyldigheten men att din bror istället tar över samma skyldighet.

Annan möjlighet

En annan möjlighet ni har är att ni väntar till arvskiftet innan ni gör några rättshandlingar. Om din bror i samband med arvskiftet erlägger en så kallad skifteslikvid så är inte du skattskyldig för den summan. Processen blir som så att din bror kommer ärva hela fastigheten men han är samtidigt tvingad att ge dödsboet en viss summa pengar som ni kommer överens om som du får. Dessa pengar får du sen i arv och är därmed inte skattskyldig för den summan. Tyvärr är detta förslag behäftat med samma problem som ert exempel vilket innebär att din bror kommer ta över hela skattskyldigheten av fastigheten och kan inte räkna med den summa pengar han erlagt för att förvärva fastigheten.

Vem ska stå för skatten?

Er lösning är möjlig att göra men ni kan även vänta tills arvet ska delas ut och du behöver fortfarande inte bli beskattad för det. Det som är problematiskt med er lösning är att din bror kommer ta över din skattskyldighet. Om ni vill att arvet verkligen ska delas lika mellan er så kan ni lösa det genom att ni räknar ut hur mycket skatt du hade behövt erlägga vid en eventuell försäljning och drar sedan av den summan från vad din bror ska erlägga. Jag kan försöka förtydliga med ett exempel. Din bror får fastigheten i arv och den kan säljas för 1 500 000 kr. I skifteslikvid ger din bror dig 750 000 kr vilket är hälften av vad den kan säljas för. Du har nu fått 750 000 kr i arv efter din far och din bror har fått 1 500 000 kr men har samtidigt behövt betala 750 000 kr   till dig vilket innebär att han i realiteten också fått 750 000 kr. Däremot om din bror väljer att sälja fastigheten kan han bara göra avdrag för vad som er far har köpt fastigheten för. Om er far köpte fastigheten för 500 000 kr så behöver din bror, vid en försäljning för 1 500 000 kr, skatta på vinsten han gjort vilket är 1 000 000 kr. Av vinsten på 1 000 000 kr han gjort så behöver 30 % betalas i skatt enligt dagens regler. 30 % av 1 000 000 kr är 300 000 kr som din bror förlorar i sitt arv. Det ger slutsatsen att du fått 750 000 kr i arv medans din bror bara fått 1 500 000 - 750 000 (skifteslikvid) - 300 000 (skatt) = 450 000 kr.

Det vore därför bättre om ni väljer att dela på skattskyldigheten redan idag så det inte blir några problem i framtiden när fastigheten kanske ska säljas. Det här gör ni lättast genom att din bror köper ut dig till en summa där eventuell skatt redan är uträknad i priset.

Hoppas detta är svar på er fråga och om det är något mer ni undrar över i detta ärende eller vill ha ett förtydligande är ni välkomna att återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden