Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Undersökningsplikt vid köp av villavagn

    Hej
    Jag har köpt en villavagn för 90 000 kr av en privatperson. Han sa att den var fuktfri och gick att flytta in i omedelbart. Vid undersökningen stod det möbler och soppåsar överallt så det var svårt att undersöka till 100%. Säljaren uppmanade aldrig till vidare besiktning utan pratade hela tiden om sin sjuka fru. Vagnen var ommålad och omtapetserad. Det fanns ingen stege så man kunde inte se taket men säljaren sa att han tjärat taket förra våren. Två veckor efter köpet upptäckte jag att hela vagnen var genom möglig och helt obrukbar. Jag reklamerade och gav honom möjlighet att fixa till alla skador. Jag erbjöd honom förlikning på 50 000 kr men han sa nej. Jag har inget rättskydd eftersom vagnen inte står i min trädgård enligt försäkringsbolaget.. Vågar jag gå vidare och stämma honom? Jag har foton på skadorna men ingen firma som skrivit intyg. Vore tacksam för hjälp.

    Rådgivarens svar

    2017-07-17

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning.

    Eftersom detta är ett köp mellan två privatpersoner blir köplagen tillämplig. När du köper något av en privatperson blir konsumentlagstiftningen inte tillämplig vilket betyder att du inte har samma rättigheter som när du handlar av ett företag. När det kommer till felaktiga varor blir köparens undersökningsplikten aktuell. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Undersökningsplikten enligt köplagen
    Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Enligt 20 § köplagen får du inte göra gällande fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Du har ingen skyldighet att undersöka en vara innan köpet, däremot har du en plikt att undersöka varan efter avlämnandet, se 31 § köplagen. Om du undersökte varan innan köpet får du inte göra gällande fel som du borde ha upptäckt vid denna undersökning. Detsamma gäller om säljaren uppmanar dig att undersöka varan innan köpet. Undersökning efter avlämnandet, 31 §, har ingen betydelse för felbedömningen, utan denna bestämmelse är endast en utgångspunkt för reklamationsfristen. Bestämmelsen säger att du ska undersöka varan så fort det är möjligt. Hur omfattande undersökningen ska vara beror på omständigheterna i det enskilda fallet och hur noga en köpare i samma bransch och vid samma typ av köp hade undersökt. Är varan i dåligt skick bör du undersöka noga, uppmanar säljaren att undersöka vidare ska du göra det, får du däremot lugnande besked från säljaren kan detta betyda att du inte behöver fortsätta undersöka.

    Vad gäller i ditt fall?
    Utifrån din fråga verkar det som att undersökningen ägde rum innan köpet. Du får då inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid denna undersökning. Säljaren har i ditt fall sagt att villavagnen är fuktfri och har inte uppmanat till vidare undersökning. Vagnen var även ommålad och omtapetserade och taket var nyligen tjärat vilket betyder att den var i bra skick och att säljaren vid renoveringen själv borde lagt märke till eventuellt mögel. Dessa omständigheter talar för att du i din undersökning inte borde ha upptäckt möglet. Däremot låg det soppåsar överallt och möbler var i vägen, du har en skyldighet att flytta på saker för att undersöka under och bakom dessa.

    Vare sig du får framgång med din talan beror på om möglet utgjorde ett upptäckbart fel eller ett dolt fel. Om du vid undersökningen borde ha upptäckt att villavagnen var möglig finns det tyvärr inte så mycket du kan göra, upptäckbara fel kan inte åberopas. Om möglet däremot inte gick att upptäcka vid en undersökning utgör det ett så kallat dolt fel. Dolda fel står säljaren för. Det bör även tilläggas att alla fel kan göras gällande om säljaren har handlat i strid mot tro och heder, detta kan t.ex. vara fallet om säljaren var medveten om felet.  

    Hur kan du gå vidare?
    Du har reklamerat felet hos säljaren i god tid vilket är jättebra. Jag förstår det som att du först bad säljaren att avhjälpa felet och därefter ville du ha ett prisavdrag. Om säljaren inte går med på detta kan det vara ett alternativ att ta det vidare genom stämning. Det du bör tänka på är att det kostar väldigt mycket pengar att driva en process i domstol, det tar även lång tid och det krävs mycket arbete. Det är omöjligt för mig att bedöma hur det skulle gå för dig i domstol och om det är värt för dig att gå vidare. Om du bestämmer dig för att ta saken vidare och behöver ett ombud är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga och att det löser sig med villavagnen.  

    Med vänlig hälsning,
    Sofia Berg  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden