Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Underhandsförsäljning av fast egendom

Hej
Vad innebär en underhandsförsäljning av en fastighet.Där säljaren själv säljer med mäklare? Säljaren byggde huset och huset stod klart för inflyttning år 1991. Lånade hela köpesumman 1.376.000 kr med Annuitetslån. Pantbrev med inteckningar. Nr1 701.000 kr Nr2 234.000 kr Nr3 205.000 kr Nr4 236.000 kr

1998 kunde inte säljaren bet sina lån längre.Huset måste säljas. Banken skickar lån nr 1 till Kfm. Säljaren säljer huset med mäklare nov 1998. Huset säljs för 1.025.000 kr banken godkänner köpesumman.Lån nr 3 och nr 4 blir inte betalda. Men lån nr 1 och nr 2 blir betalda. Inget nytt lån skrivs på lån nr 1 och nr 2.
Det skrivs köpebrev på köpesumman och en likvidavräkning på 1.025.000 kr.
Vad händer med pantbreven och inteckningarna som blir kvar efter försäljningen ???
Snälla kan ni förklara det så utförligt som möjligt. Det är mycket svårt att finna böcker eller på internet om denna försäljnings formen.
Tack på förhand !

Rådgivarens svar

2018-08-16

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Din fråga behandlar regler om försäljning av utmätt fast egendom som du hittar i utsökningsbalken (UB) och utsökningsförordningen (UF). Reglerna om försäljning av fastigheter och vilka som får betalt är komplicerade och du bör därför kontakta en jurist om du behöver rådgivning i ett enskilt fall. Jag kan inte svara exakt vad som gäller i din situation utan endast ge ett generellt svar.

Underhandsförsäljning av utmätt fast egendom

När en fastighet utmäts av kronofogdemyndigheten (KFM) för obetalda skulder finns det två olika sätt KFM kan sälja fastigheten. Det ena sättet är att KFM genomför en offentlig auktion (exekutiv auktion) (12 kap. 1 § UB). Det andra sättet, som du har funderingar kring, är att fastigheten säljs under hand (underhandsförsäljning). I 12 kap. 57 § UB framgår det att en utmätt fastighet får säljas under hand, om en sådan försäljning är mer ändamålsenlig än försäljning på auktion och det är tillförlitligt utrett vilka fordringar och rättigheter som belastar fastigheten. Vid bedömningen av om en försäljning under hand är mer ändamålsenlig skall särskilt beaktas förutsättningarna för att därigenom erhålla en högre köpeskilling för fastigheten än vid försäljning på auktion.

När en fastighet säljs under hand kan KFM ta hjälp av en fastighetsmäklare och på så vis i vissa fall få ett bättre pris. Ibland händer det att KFM först genomför en misslyckad auktion och då istället prövar med en underhandsförsäljning. Försäljning under hand med mäklare liknar väldigt mycket en frivillig försäljning. De fastigheter som lämpar sig för underhandsförsäljning har mindre komplicerade inteckningsförhållanden. Innan KFM har beslutat sig för vilken försäljningsmetod som ska användas ska den inhämta yttranden från fastighetsägaren och ibland från borgenärerna (12 kap. 59 § UB & 12 kap. 28 § UF).

Innan en fastighet säljs under hand ska en sakägarförteckning upprättas. I den framgår det bl.a. vilka fordringar och nyttjanderätter som belastar fastigheten (12 kap. 25 § UB). Sakägarförteckningen utmynnar i en numrerad lista, ungefär som du har angett i din fråga. De fordringar och nyttjanderätter som har störst rätt till betalning hamnar högt upp på listan, medan de som har sämre möjlighet hamnar långt ned (12 kap. 26 § UB). När sakägarförteckningen är upprättad ska ett skyddsbeloppet räknas fram. Det görs genom att man räknar ihop värdet av de fordringar som har bäst rätt till betalning samt kostnaderna för försäljningen av fastigheten (12 kap. 29 § UB). När fastigheten säljs får KFM inte godta ett bud som inte täcker skyddsbeloppet (12 kap. 32 § UB). Efter att auktionen är slutförd kan det hända att köpeskillingen inte räcker till att betala några borgenärers fordringar. Den gamla fastighetsägaren kommer emellertid fortfarande vara personligt betalningsansvarig för dessa skulder. De pantbrev som fanns på fastigheten som inte fick betalt vid auktionen kommer dock inte vara gällande längre (12 kap. 45 § UB).

Om du har fler frågor gällande underhandsförsäljningar och rättsverkningar av dem kan du ta kontakt med en av våra jurister som arbetar med fastighetsrätt. Du kommer i kontakt med en här.

Du kan även ringa KFM och ställa dina frågor. Precis som andra myndigheter är de enligt 6 § förvaltningslagen skyldiga att besvara frågor från enskilda. Du kommer i kontakt med KFM här.   

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden