Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Under vilka förutsättningar kan en hyresrätt överlåtas till närstående?

Hej,
Jag är en vuxen man som har varit bosatt i min mors lägenhet tillsammans med henne i hennes hyreslägenhet i flera år. Min mor gick tyvärr bort flera månader sedan och jag väntar ännu på ett dödsfallsintyg för att ta tag i allting såsom bouppteckning etc. Tyvärr var jag skriven på en annan adress under alla dessa år, men har flera vittnen och andra bevis på att jag bodde i min mors lägenhet i ca4års tid. På domstol.se kan man hitta följande text:
Det har ingen avgörande betydelse om den som ska överlåta har flyttat eller avlidit. Det viktiga är att den som ska ta över hyresavtalet bor kvar i lägenheten. Var någon är folkbokförd har ingen självständig betydelse i hyresrättsliga sammanhang, men det kan ha ett värde som bevisning. Den som på annat sätt kan styrka att han eller hon har bott i lägenheten den tid som lagen kräver, kan ändå få ta över den.
Om jag förstår rätt så har jag rätt att ta över hyreskontraktet fastän jag inte varit skriven på adressen. Stämmer detta eller finns det något mer jag måste tänka på? Kan jag ta tag i överlåtandet först när jag fått dödsfallsintyget eller kan/måste jag göra något innan detta kommit?
 

Rådgivarens svar

2019-12-23

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Regler om hyresrätt hittas i 12 kap. jordabalken, även kallat hyreslagen. 

Varaktigt sammanboende
En hyresgäst kan överlåta sin hyresrätt till en närstående som varaktigt sammanbor med hen, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen, 34 § hyreslagen. Ett sådant tillstånd ska lämnas av hyresnämnden om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. En hyresrätt kan även överlåtas enligt ovan om hyresgästen avlidit under hyrestiden, förutsatt att överlåtelsen sker till den som varaktig sammanbott med hyresgästen. 
Ett varaktigt sammanboende brukar bedömas vara ett sammanboendet på ca tre år, dock kan kortare tid godtas. Sammanboendet ska innebära att hyresgästen och den närstående haft ett gemensamt hushåll och att bostaden har använts av dem båda tillsammans. Om hyresgästen t.ex. endast hyrt ut ett rum till den närstående så räknas detta inte som ett sammanboende. Den som ska överta hyresrätten ska vara en närstående till hyresgästen dvs. en nära släkting eller familj. På domstolens hemsida anges föräldrar, barn, syskon och sambor som närstående. Enligt lagtexten ska tillstånd beviljas om syresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen vilket ska tolkas som om att en bedömning görs av den nya hyresgästen (den närstående) person och ekonomiska möjligheter att betala hyran. 

Sammanfattning 
För att överta din avlinda mors hyresrätt behöver en ansöka om överlåtelsen av hyresrätt skickas in till hyresnämnden, se här. Eftersom din mor är avliden behöver dödsboet göra ansökan, skicka gärna med ett dödsfallintyg med ansökan. Du uppfyller kravet som närstående då det är frågan om ett barn som vill ta över sin förälders bostad. Du uppfyller även kraven på varaktigt sammanboendet avseende tidsaspekten eftersom ni sammanbott i fyra år. Som jag nämnde innan behöver du och din mor haft ett gemensam hushåll och använt bostaden tillsammans för att uppfylla kravet på sammanboende. Om du är ekonomisk kapabel att betala hyran samt att dina tidigare boendereferenser ser bra ut bör du tillåtas att överta hyresrätten. Kom ihåg att det är du som har bevisbördan vilket innebär att det är du som ska bevisa att du uppfyller kraven för en överlåtelse till närstående.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att ta kontakt med en av våra familjejurister på Familjens Jurist, se här

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden