Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tvist mellan grannar om byggnationer

Min granne har byggt en poolanläggning med upphöjd altan mot min tomtgräns. Upphöjningen är mer än en meter plus att de schaktat upp marken med ca 1 meter och nu ska de sätta upp ett insynsskyddande plank? Detta kommer att betyda att jag får ett mer än 3 meters plank på min uteplats och ca 5 meter från mitt hus. De har dessutom lagt lutningen mot min tomt där jag har min andra fastighet som har stödmurar på ca 160 cm för att skydda den då den ligger under gatunivå. Tidigare låg deras marknivå lägre än min men nu ser de rätt in i mitt kök och in i mitt vardagsrum.
Vi har en gemensam häck som jag skött och klippt i ca 7 år då de inte brytt sig men de säger nu att ska ta bort den och jag har inget att säga till om eftersom större delen av häcken står på deras sida så har jag inget att säga till om! Reningsverket har de lagt precis vid tomtgränsen och jag misstänker att de även lagt avrinningen mot mina stödmurar!
Var i kontakt med dem och sa att jag inte godkände detta men de tyckte jag var elak och missunnsam och plötsligt några dagar senare var bultarna på mitt ena framdäck borta! Får man verkligen göra på det här viset, som ensamstående kvinna känner jag mig både rädd och överkörd av denna händelse och vet inte om jag ska våga gå vidare då de kanske kan skada mig?
Men jag måste ju se om mina fastigheter och skydda dem!

Rådgivarens svar

2018-09-12

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Tråkigt att höra att du har hamnat i den här situationen. Jag ska besvara din fråga så gott jag kan och jag hoppas att det kan vara dig till hjälp. De regler jag utgår från finns i plan- och bygglagen, förvaltningslagen och brottsbalken.

För att att schakta och höja upp marken på sin tomt krävs marklov. För att bygga en poolanläggning kan det, beroende på hur den är konstruerad, behövas bygglov. Innan dina grannar påbörjade arbetet bör de ha ansökt om lov från byggnadsnämnden hos din kommun. Efter att lovet meddelades hade du som granne tre veckor på dig att överklaga beslutet. Eftersom att bygget nu är färdigt är det för sent att överklaga. Det du kan göra däremot är att höra av dig till byggnadsnämnden och begära ett ingripandebesked. När byggnadsnämnden upprättar ett ingripandebesked utreder den om din granne ansökt om de lov som krävs och även att grannen följt alla instruktioner i loven. Om det visar sig att grannen inte ansökt om lov kan hen drabbas av olika påföljder, exempelvis att betala byggnadssanktionsavgift eller att riva bygget genom ett rättelseföreläggande.

Gällande häcken har din granne rätt att ta bort häcken om den står på grannens fastighet. Du bör kontrollera med kartor var den exakta fastighetsgränsen går. Den delen av häcken som står på din tomt har grannen inte rätt att röra. Om det är en stor och bred häck som står på båda fastigheterna är du ägare till den delen av häcken som står på din fastighet och den delen får din granne inte ta bort. Om ni tidigare gjort någon form av överenskommelse om ägandet till häcken eller skötseln av den är den viktig i sammanhanget. Det är fullt möjligt att avtala om hur häcken ska skötas och en sådan överenskommelse är bindande för båda parter. Om grannen tar bort häcken utan att ha rätt till det kan grannen bli skadeståndsskyldig mot dig.

Om du misstänker att det är grannarna som har tagit bort bultarna på din bil bör du genast göra en polisanmälan. Grannen ha gjort sig skyldig till skadegörelse, men även andra brottsrubriceringar är tänkbara. Du kan komma i kontakt med polisen här.   

Eftersom att du har hamnat i en infekterad konflikt med din granne tror jag att det kan vara en bra idé för dig att ta kontakt med en jurist för att se vilka åtgärder du bör vidta. En jurist kan hjälpa dig med en stämningsansökan mot din granne, men även i kontakter med byggnadsnämnden. Du kan komma i kontakt med en jurist här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden