Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Tvist gällande officialservitut

    Vi är härskande fastigheten med ett officialservitut för väg. Vår plan är att anlägga en väg på den tjänande fastigheten och åtgärderna har av fastighetsjurist bedömts lagenliga. Problemet är att den tjänande fastigheten i ord fortsätter motsätta sig någon typ av rättighet till åtgärd på deras fastighet. Var går gränsen för när någondera part agerar olagligt? Begår jag att brott om jag påbörjar arbetet i detta läge? Eller skall jag istället driva frågan till domstol för ett domstolsbeslut?

    Rådgivarens svar

    2019-06-18

    Hej, stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Allmänt om officialservitut 
    Ett officialservitut beslutas av en myndighet, oftast Lantmäteriet. Därför rekommenderar jag att ta kontakt med Lantmäteriet.  

    Jordabalkens bestämmelser 
    Till en början kan det konstateras att du som ägare av den härskande fastigheten ska vid utövandet av servitutet se till att den tjänade fastigheten inte betungas mer än nödvändigt (Jordabalken 14:6). Detta är en svårtolkad bestämmelse. 

    Problemet här är att ni har olika åsikter om vad som är nödvändigt och ändamålsenligt. Det är inte din eller den tjänande fastighetens ägares uppfattning om vad en ändamålsenlig markanvändning som avses. Vad som är ändamålsenligt ska avgöras objektivt.

    Tvist om servitut
    När det gäller en tvist gällande servitut väcks talan i allmän domstol, alltså tingsrätten i den ort där fastigheten ligger. Domstolen kommer då bedöma om byggandet av vägen är inom ramen för servitutet. 

    Sammanfattning och handlingsplan 
    Till en början rekommenderar jag dig att kontakta Lantmäteriet eftersom det handlar om ett officialservitut. Information om hur du kontaktar Lantmäteriet hittar du HÄR. 

    Om du väljer att gå till domstol, ka detta vara ett komplicerat ämne och förfarande och jag rekommenderar dig därför att ta hjälp av en jurist på Familjens jurist. Du bokar enklast tid HÄR. 

     

    Vänliga hälsningar, 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden