Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tvångsförsäljning av gemensam fastighet

Hej
Jag och min man har hamnat i en konflikt med min mans föräldrar.
Vi äger en gammal affärsfastighet tillsammans och tanken var att jag och min skulle bygga lägenheter i denna fastighet. Från början skulle vi göra det tillsammans med svärföräldrarna men sen kom vi överens muntligt om att vi själva skulle fortsätta. Vi fick en hög värdering på fastigheten för att vi skulle kunna belåna den. Vi fixade bygglov m.m. och när det blev dags att prata med banken så var de lite restriktiva när det gällde summan för lån. Då det är första gången vi ska göra något liknande.
Vi informerad svärföräldrarna att vi inte kunde köpa ut dem och erbjöd dem en avbetalningsplan. Detta accepterades inte då de ville ha allt på en gång och nu har vi hamnat i ett dö läge. De har erbjudit sig att köpa ut oss men vi vill inte sälja då vi har planer för framtiden, samt att vi är grannar med denna fastighet. Svärföräldrarna äger 2/3 och vi 1/3. Det var nu 3 år sen värderingen var gjord och huset står och förfaller. Det läcker in genom taket på flera ställen och i en del har vi fått svamp i golvet. Huset är idag inte mer värt än vad som är kvar på lånet ca 600 000 kr enligt oss med tanke på att det är så mycket som behöver göras vid. Svärföräldrarna vägrar att göra en ny värdering och står kvar vid 1 500 000 kr trots att fastigheten inte är värd det. Hur kan vi komma vidare? Om vi gör en ny värdering, kan man tvinga dem att gå med på det nya värdet?
Tacksam för svar.

Med vänliga hälsningar

Rådgivarens svar

2019-05-19

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Tvångsförsäljning

Det finns tyvärr inget sätt för er att tvinga svärföräldrarna att sälja sin andel till ett pris som ni har bestämt (med stöd av en värdering). Om de bara vill sälja till överpris så kan ni bara köpa ut dem till överpris.

Det finns däremot antagligen en möjlighet att få till stånd en tvångsförsäljning. När man äger en fastighet tillsammans med någon annan tillämpas lagen om samäganderätt. I denna lag finns en paragraf om tvångsförsäljning:

Envar delägare i samfällt gods, varom i 1 § sägs, äge, där ej annorledes är mellan honom och övriga delägare avtalat, hos rätten söka, att godset för gemensam räkning utbjudes till försäljning å offentlig auktion; dock må förordnande om utbjudande ej meddelas, där annan delägare visar synnerliga skäl för anstånd.

Lagen är från 1948, så språket är inte helt lätt att tolka. Men kontentan är att, så länge ni inte har avtalat bort möjligheten till tvångsförsäljning, kan du och din man ansöka om offentlig auktion. Av din fråga kan jag inte se att svärföräldrarna skulle kunna ha några synnerliga skäl för anstånd. På en sådan auktion kommer ni att kunna bjuda på fastigheten. Antagligen kommer priset då att bli lägre än om ni köper ut svärföräldrarna för det pris de ber om.

Jag rekommenderar att ni kontaktar svärföräldrarna igen och förklarar att ni tänker tvångsförsälja fastigheten om ni inte kan enas om ett pris. Ifall oenigheten kvarstår ansöker ni hos er lokala tingsrätt om tvångsförsäljning. En god man kommer att sköta försäljningen och kostnaderna för detta delas mellan er ägare.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänlig hälsning,
Helmer

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden