Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tvångsförsäljning av fastighet

Hej
Vår far har avlidit och efterlämnat 1/2 andel av en fastighet till mig och min bror. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus på 60-talet. Tomten är detaljplanelagd och är cirka 2500kvm. Enligt detaljplanen är det möjligt med två tomter med vardera ett huvudhus.
Nu till frågan. Den 1/2 delen ägs av pappas bror. Pappas bror vill inte göra någonting. Vi får varken vara där eller göra något med tomten. Vi (jag och min bror) har försökt driva att vi kan köpa ut honom men det vill han inte. Vi har sagt att vi kan stycka av tomten och att han får delen med byggnaden på men det vill han inte.
Tomten har inget vatten eller avlopp inkopplat men ingår numer i kommunens VA-nät som vi vill koppla in oss på men inte vår farbror som inte vill/kan betala den stora kostnaden.

Farbrodern vill köpa ut oss säger han men har inte pengar att göra det. Vi vill ta dit mäklare för värdering men har inga nycklar och farbrorn säger att han ”vet att den är värd 1 miljon”. Vi vill ha en fackman som bedömer det.

Vi vill inte bråka men vi vill komma vidare. Hur gör vi bäst? Jag äger alltså 1/4 och min bror 1/4 och vi vill lika.

Hur går en eventuell tvångsförsäljning till och har den någon påverkan på slutpriset?

Rådgivarens svar

2020-01-31

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Inledning 
Du och din bror äger tillsammans med er farbror en fastighet vilket innebär att samäganderättslagen är tillämplig i ert fall. Lagen stadgar vad ägarna har för ansvar samt vilka förhållanden som kan motivera tvångsförsäljning och hur det genomförs. Nedan kommer jag redogöra för det. 

Att samäga fastighet 
Enligt 2§ samäganderättslagen ska samtliga delägare till den gemensamt ägda fastigheten, oaktat hur stor andel respektive part har, gemensamt fatta beslut kring allt som rör fastigheten, detta gäller om man inte kommit överens om annat. Men detta innebär inte att en delägare är förhindrad att sälja sin andel till någon annan. Många gånger är det dock inte så attraktivt för en utomstående part att köpa en andel i en fastighet som samtidigt samägs med flera andra. Möjligheten finns dock alltid. 

Tvångsförsäljning 
Är delägarna inte överens eller om endast en av delägarna önskar så kan denne hos tingsrätten ansöka om att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion, enligt 6§ samäganderättslagen. Den delägare som motsätter sig en försäljning kan endast hindra detta genom att argumentera för att det föreligger synnerliga skäl som är mycket strängt tolkat rekvisit av domstol. Det krävs i princip att försäljningen innebär förlust eller att det ex. är ett särskilt dåligt konjunkturläge för att där och då genomföra en försäljning. 

Skulle tingsrätten fatta beslut om att en försäljning ska ske kan en delägare begära att det fastställs ett lägsta pris för försäljning, alltså har er farbror en möjlighet att påverka lägsta priset enligt 9§ samäganderättslagen. Inget hindrar heller att er farbror budar på fastigheten själv, men detta kan man väl hoppas att han gör i ett mycket tidigare skede genom att köpa ut dig och din bror istället. 

Avslutande kommentarer 
Sammantaget finns det en möjlighet för dig och din bror att hos ringsrätten ansöka om tvångsförsäljning ifall ni inte kan komma överens med den tredje delägaren, dvs. er farbror. Han kan inte påverka beslutet om inte han förmår att argumentera i rätten att en försäljning inte ska ske pga synnerliga skäl. Han har även möjlighet att begära att tingsrätten fastställer ett lägsta pris. 

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga annars är du välkommen att vända dig till någon av våra jurister här som kan hjälpa dig vidare och svara på fler frågor. 

Mvh, 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden