Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tillträde till hus framflyttat

Vi har köpt ett hus där det upptäcktes en fuktskada i ett av badrummen. Tidigare hade säljaren ej angett detta i frågeformuläret men kände till den. Nu ska säljaren åtgärda felet och ett tillägg till kontraktet skrevs. Där står det att det ska utföras fackmannamässigt och klart 30/8. Inflytt sker 1/9. Nu säger mäklaren att arbetet inte kommer vara klart tills dess. Alternativet, enligt mäklare, var att acceptera detta och ha hantverkare springande när vi flyttat in för att färdigställa alternativt flytta fram tillträde. Det senare kan vi ej då 4/9 kommer det nya hyresgäster till vår nuvarande lägenhet. Vad bör vi göra? Vad kan vi ställa för krav?

Rådgivarens svar

2017-07-19

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Vad jag förstår utifrån din fråga så har säljaren tagit på sig ansvaret för fuktskadan och tänker avhjälpa detta fel, själva fuktskadan i sig utgör därför inte ett problem. Problemet är att tillträdet till huset har skjutits fram och att det nu inte stämmer överens med det avtalade tillträdet.

I 4 kap 13 § jordabalken finns en bestämmelse om när säljaren underlåter att avträda fastigheten. Denna bestämmelse gäller dock endast det fall då säljaren utan skäl underlåter att avträda fastigheten. I ditt fall har säljaren dock ett skäl, att åtgärda fuktskadan, denna bestämmelse blir därför inte tillämplig i ditt fall. Däremot har säljaren begått avtalsbrott eftersom avhjälpandet av fuktskadan inte kommer vara klar det datum som utfästes i avtalet. Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet har köparen rätt till prisavdrag eller att häva köpet. Hävning är endast möjligt om skadan är av väsentlig betydelse. Köparen har även rätt till ersättning för skada om felet beror på säljarens försummelse eller om fastigheten avviker från det säljaren har utfäst, se 4 kap 19 § jordabalken.

I ditt fall var tillträdet avtalat den 1/9, men nu har det blivit ytterligare dröjsmål och ni tvingas att antingen flytta in när renoveringen fortfarande pågår eller att flytta in senare. Även om ni får tillträde 1/9 som avtalet säger så avviker detta från vad ni vid köpet avtalade om. Vid köpet var ni inte överens om att flytta in i ett hus fullt med hantverkare. Detta betyder att fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet och ni har därför rätt till att göra påföljder gällande. Ni kan begära att få prisavdrag på köpeskillingen eftersom ni inte får tillträde vid den tidpunkt ni önskat. Ni har även rätt att häva köpet om det försenade tillträdet är av väsentlig betydelse för er. Eftersom ni inte har någon annanstans att bo är ett dröjsmål av väsentlig betydelse, dock kanske detta inte är ett alternativ just för er som precis köpt ett hus som ni planerar att bo i. Eftersom säljaren kände till fuktskadan är det försumligt av honom att inte upplysa er om detta. Säljaren har även utfäst att renoveringen ska vara klar 30/8 vilket inte längre stämmer. Du har därför även rätt till ersättning. Behöver ni t.ex. ta in på hotell under tiden ni inte har någonstans att bo kan ni begära ersättning för detta.     

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta Familjens Jurist

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg  

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden