Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tillträde och uppsägningstid för hyresrätt

Min man ska flytta till ett boende där man kan få hjälp av vårdpersonal. Vi har önskemål att min man får flytta 1a september då han har många tandläkarbesök i aug månad. Den 14 juli får vi besked att min man måste betala hyra från 1a aug mån. Anledningen är att lägenheten har bara en månads uppsägning. Den 21 juli kommer kontrakten med posten, där står tydligt att lägenheten har 3 månaders uppsägning. Kan det vara lagligt att hyresgästen har 16 dagar på sig, medan hyresvärden har 3mån. uppsägningstid. Vore mycket tacksam att få hjälp.

Rådgivarens svar

2017-07-23

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Regler kring hyresavtal hittar du i hyreslagen. Hyreslagen finns i 12 kap jordabalken. Det man måste skilja på här är hyrestidens början och uppsägningstiden för lägenheten.

Uppsägningstid finns reglerat i lagen. Uppsägningstiden varierar beroende på om hyresavtalet är tecknat på obestämd tid (tills vidare) eller på bestämd tid. Om hyresavtalet är tecknat på obestämd tid är uppsägningstiden enligt lagen minst tre månader, om inte längre tid har avtalats, se 12 kap 4 § 1 st hyreslagen. Om hyresavtalet har ingåtts på bestämd tid gäller det som sägs i 12 kap 4 § 2 st hyreslagen, där uppsägningstiden varierar beroende på hur lång hyrestiden är. I ert kontrakt stod det att uppsägningstiden för lägenheten är tre månader. Detta betyder att både du som hyresgäst och hyresvärden har tre månaders uppsägningstid. Din uppsägningstid är alltså inte 16 dagar, utan den är tre månader som står angivet i kontraktet.

När det kommer till hyrestidens början, tillträdet till lägenheten, finns det inga bestämmelser i hyreslagen. Hyresvärden kan bestämma att hyrestiden ska börja gälla vid en viss tidpunkt och att hyran ska erläggas från och med denna period. Denna omständighet ska dock framgå när hyresavtalet ingicks. Den 14 juli fick ni besked att tillträde sker 1 augusti, detta ska även framgå i kontraktet ni fick hem den 21 juli. Om datumet för tillträdet inte framgår av kontraktet har ni ingen överenskommelse, ni bör då kunna be om att förhandla om när tillträde ska ske. Framgår det dock av kontraktet att tillträde sker 1 augusti gäller det.

Sammanfattningsvis har du som hyresgäst tre månaders uppsägningstid. Även om det i lagen inte finns några uttryckliga bestämmelser om när hyrestiden ska börja så kan hyresvärden bestämma när detta ska ske. Detta datum måste dock framgå i kontraktet.

Jag hoppas att du fick lite klarhet i vad som gäller.  

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg   

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden