Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tillstånd till byte av hyresrätt

Hej! 

Jag och en bytespart ansökte om ett lägenhetsbyte som avslogs. Kontraktsinnehavaren bor på ett äldreboende och medsökande bor i lägenheten. Bytesparten avslog sin egen hyresgästs ansökan med motiveringen att kontraktsinnehavaren inte fysiskt bor i lägenheten och att den som bor i lägenheten därför inte har bytesrätt. Värt att tillägga här är att de angav i sina skäl att kontraktsinnehavaren och medsökande gemensamt kommer att flytta till vår lägenhet av ekonomiska och sociala skäl. Självklart har inte medsökande bytesrätt, men kontraktsinnehavaren kommer ju att flytta om bytet går igenom. Kan en hyresvärd verkligen neka ett lägenhetsbyte på det här sättet? Avsikten är att överklaga beslutet hos Hyresnämnden, men är det värt det? 

Tack på förhand!

Rådgivarens svar

2018-01-26

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Byten av hyresrättslägenheter regleras i jordabalkens (JB) 12:e kapitel.

Tillstånd till byte av hyresrättslägenhet
En hyresgäst som har ett förstahandskontrakt får byta sin hyresrättslägenhet mot en annan bostad om detta godkänns av hyresvärden. Hyresvärden får neka bytet på vilken grund som helst, men vägras samtycke utan giltig anledning får hyresgästen säga upp hyresavtalet (12:32 § JB).

Om bytet inte godkänns av hyresvärden kan hyresgästen ansöka om att få tillstånd till bytet av hyresnämnden. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till bytet om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Det får inte heller finnas så kallade särskilda skäl som talar emot bytet (12:35 § JB).

Om tvisten tas till hyresnämnden kan de stridande parterna endast bli betalningsskyldiga för sina egna kostnader vid tvisten, det finns alltså ingen risk att någon behöver betala motpartens ombudskostnader eller dylikt. Hyresnämndens beslut i fråga om bytestillstånd kan inte överklagas (12:70 § JB).

Beaktansvärda skäl för bytet
För att kunna få hyresnämndens tillstånd måste hyresgästen måste bland annat ha så kallade beaktansvärda skäl för bytet. Sådana skäl finns till exempel om hyresgästen har ett behov av en större lägenhet eller av att betala lägre hyra.

Påtaglig olägenhet för hyresvärden
Bytet får inte heller innebära en påtaglig olägenhet för hyresvärden. Bytesparten, alltså den nya hyresgästen, ska bland annat kunna betala hyran, vårda lägenheten och inte störa sina grannar. Det ligger på hyresgästen att visa att bytesparten kommer att fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst.

Särskilda skäl mot bytet
Slutligen får det inte heller finnas särskilda skäl som talar emot bytet. Sådana skulle till exempel föreligga om det visar sig att en otillåten ersättning ska lämnas i samband med bytet.

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom din bytespart kommer att flytta in i din lägenhet och då det dessutom verkar finnas goda grunder för bytet, så ser jag ingen anledning till varför hyresnämnden skulle neka tillstånd till det. Att din bytespart inte bor i sin nuvarande lägenhet ska inte påverka bedömningen, förutsatt att han har ett förstahandskontrakt. I och med att jag inte vet om samtliga omständigheter i ert fall kan jag dock inte säga att hyresnämnden kommer ge tillåtelse med full säkerhet.

I vilket fall som helst tycker jag definitivt att du och din bytespart ska hänföra tvisten till hyresnämnden, speciellt eftersom detta inte innebär någon större ekonomisk risk för er. Det gör ni enklast genom att fylla i blanketten HÄR.

Jag hoppas att detta svarade på dina funderingar! Behöver ni hjälp med att driva tvisten är ni välkomna att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden