Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tillhör persienner lägenheten?

Hej! Vi har flyttat in i en lägenhet där förra hyresgästen hade satt upp persienner. Dessa lämnade hon kvar vid flytt. Ingen form av avtal gjordes kring dessa. Nu har hon dock hört av sig och begär att få komma och skruva ner dem. Har hon verkligen rätt att kräva detta?

Rådgivarens svar

2020-07-26

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

I detta fall utgår jag ifrån att det rör sig om en bostadsrätt och inte en fastighet, varför det främst är köplagens (KöpL) regler som är tillämpliga. Hade det varit fråga om en fastighet är det istället främst jordabalkens (JB) regler som är tillämpliga. 

Formkraven vid överlåtelse av en bostadsrätt återfinns i bostadsrättslagen medan köplagen tilllämpas beträffande fel, överlåtelseskick och köparens undersökning. För att bedöma vad som ingår i köpet av en bostadsrätt gäller dock i princip samma förutsättningar som vid köp av fastighet, nämligen att det som tillförts av bostadsrättföreningen eller bostadsrättsinnehavaren för stadigvarande bruk ingår i överlåtelsen, s.k. byggnadstillbehör.

Byggnadstillbehör i en bostadsrätt 
I första hand gäller det som framgår av överlåtelseavtalet. Om det inte framgår av avtalet vad som ingår är med anledning härav rättsläget något oklart, men det brukliga enligt Svensk fastighetsförmedlings och Mäklarsamfundets faktablad är att snegla på jordabalkens regler om byggnadstillbehör. Mäklarsamfundet anför exempelvis att gardinstänger bör klassas som inredningsdetaljer och därmed som byggnadstillbehör. 

Byggnadstillbehör enligt jordabalken
Vid köp av fastighet har köparen rätt att tillägna sig viss tillhörande lös egendom. I 2 kap. 1 och 2 §§ jordbalken stadgas vad som är att betrakta som s.k. byggnadstillbehör och som med anledning av sin karaktär ska anses ingå vid ett fastighetsköp. Som byggnadstillbehör räknas fast inredning och andra föremål som försetts byggnaden för stadigvarande bruk.

Sammanfattning & rekommendation 
Med stöd av ovanstående resonemang finns det fog för att hävda att persiennerna ska anses ingå i köpet i likhet med stöd av jordabalkens regler om byggnadstillbehör.  Å andra sidan har det framförts i juridisk litteratur att egendom som bostadsrättsinnehavare monterar i lägenheten inte blir tillbehör till den, och i sådant fall skulle inte persiennerna ingå i köpet.

Du nämner dock att säljaren lämnat kvar persiennerna i bostadsrätten vid utflytt vilket ger ytterligare stöd för att dessa ska anses ingå i köpet. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden