Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tillbehör till bostadsrätt

Hej! 

Vi har precis köpt en lägenhet där säljarna nu vill sälja en fastskruvad upphängs skohylla och ett fastskruvat skolskåp till oss. Dessa fanns med på visningen av lägenheten. Jag undrar om de borde ingå i försäljningen? Och gardinstänger ingår de i försäljningen? 
Med vänlig hälsning

 

 

 

 

Rådgivarens svar

2017-11-28

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

Jag har delat upp din fråga så att jag först förklarar lite om reglerna angående byggnadstillbehör i en bostadsrätt och därefter fokuserar jag på de tre föremålen du nämner. Reglerna som används för att lösa din fråga hittas i köplagen (KöpL) och jordabalken (JB) 

Byggnadstillbehör i bostadsrätt 

Vid köp av en bostadsrätt gäller reglerna i KöpL. I KöpL finns det dock inga regler som avgör vad som är tillbehör till en bostadsrätt. I första hand gäller vad som framgår av överletålseavtalet. Om inget framgår av avtalet är rättsläget ganska oklart. Nedan berättar jag vad som talar för och emot att föremålen i ert fall ingår i försäljningen.

Upphängd skohylla, fastskruvat skolskåp och gardinstänger - Vad som talar för att föremålen ingår i försäljningen 

Svensk fastighetsförmedling och Mäklarsamfundet har i sina faktablad nämnt att hatthyllor räknas som byggnadstillbehör, d.v.s. att sådana ska ingå i försäljningen. Enligt deras definition borde även en skohylla i sådant fall utgöra byggnadstillbehör. 

I samma faktablad som nämnts ovan räknas garderober och inredningsdetaljer upp som byggnadstillbehör. Ett fastskruvat skolskåp kan falla under den definitionen. Även gardinstängerna skulle kunna klassas som inredningsdetaljer och därmed som byggnadstillbehör. 

Deras faktablad är baserade på en tolkning av JB 2:2 som egentligen gäller fast egendom (bostadsrätt räknas som lös egendom). Paragrafen säger att fast inredning och annat byggnaden blivit försedd med för stadigvarande bruk ska anses som tillbehör till fastigheten - vilket skulle innefatta de föremål du undrar över. 

Därtill skulle föremålen kunna betraktas som era om de inte går att särskilja från lägenheten utan att väsentlig skada uppstår. Jag har dock svårt att tro att betydande skada kan uppstå genom att avsklija de aktuella föremålen. 

Och vad som talar emot... 

Å andra sidan har det framförts i juridisk litteratur att egendom som bostadsrättsinnehavare monterar i lägenheten inte blir tillbehör till den, i sådant fall skulle inte något av föremålen ingå i försäljningen. 

Råd 

Den bästa lösningen är att diskutera problemet med mäklaren och säljaren. Hänvisa till faktabladen som du kan hitta här och här, eftersom de är till stöd för din ståndpunkt. Rättsläget är som sagt oklart, så jag kan inte komma med ett helt säkert svar. Jag hoppas ni får lite mer klarhet i situationen i alla fall! 

Mvh 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden