Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tidsbestämda hyresavtal

Hej!
Vi hyr en mindre gård. Och nu vill hyresvärden säga upp vårat avtal. Avtalet är på en 5 årsperiod och löper ut den 1/5 2021. Finns det någon typ av besittningsrätt även om avtalet är tidsbestämt? Vi har bott där sedan 2011.
Tack på förhand
 

Rådgivarens svar

2020-04-21

Hej, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen!

Allmänna regler

Regler kring hyra finner vi i jordabalkens 12 kap, även känt som hyreslagen. Hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att om hyresavtalet stadgar villkor eller förskrifter som är bättre för hyresgästen än de som framgår av hyreslagen så gäller hyresavtalets regler. Om däremot hyresavtalet ställer upp sämre villkor än som framgår av hyreslagen så gäller hyreslagen. På så sätt är hyreslagen en minimistandard för de villkor som en hyresgäst har att förhålla sig till.

Av 3 § framgår att hyresavtal kan gälla för obestämd tid eller för bestämd tid. Ert avtal är ingått på bestämd tid. Ett hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. ”Om inte annat avtalats” syftar på om det finns en förlängningsklausul i avtalet. Om hyresförhållandet har varat mer än nio månader i följd ska dock avtalet alltid sägas upp för att avslutas. Om avtalet inte sägs upp omvandlas det bestämda hyresavtalet till ett hyresavtal på obestämd tid.

Av 5 § framgår att hyresgästen alltid får säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.

Tillämpning i ditt fall

Ert avtal är tidsbestämt. Det innebär att hyresvärden inte får säga upp avtalet innan hyrestiden har gått ut.

Eftersom ni har bott på gården i mer än nio månader kommer inte heller hyresavtalet att automatiskt upphöra den 1/5 2021. Hyresvärden måste i tid meddela er uppsägningen för att avtalet ska sluta gälla vid det datumet.  Om hyresvärden inte säger upp avtalet omvandlas avtalet till ett avtal på obestämd tid.

Som hyresgäst har ni rätt att säga upp avtalet. Antingen med tre månaders uppsägningstid eller om hyresavtalet stadgar kortare uppsägning för hyresgästen. Självklart kan ni därför välja att avsluta hyresavtalet tidigare än som framgår av ert nuvarande hyresavtal men er hyresvärd kan inte ensidigt säga upp det.  

Er hyresvärd kan alltså inte säga upp ert hyresavtal innan den 1/5 2021.

Hoppas jag har lyckats besvara din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra kunniga jurister på Familjens Jurist eller ställa en ny fråga till Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden