Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Tidsbegränsning av avtalsservitut

    Hej, jag undrar vilket lagrum som styr över tidsperioden ett avtalsservitut skrivs, eller det kanske inte finns styrande lagrum.
    I så fall vad är skälig tidsperiod för ett avtalsservitut.
    Är det rimligt att teckna ex 5 - 7års avtal

    Rådgivarens svar

    2018-11-22

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågan. Nedan kommer en redogörelse gällande frågan.

    Tidsbegränsning av avtalsservitut

    Regler gällande avtalsservitut finns i Jordabalken (JB), främst i balkens 7 kap och 14 kap. Det finns dock inga regler som anger någon exakt tidsperiod för ett avtalsservitut. Det enda lagrummet som anger någon slags vägledning är 7 kap 6 § JB som säger att servitut får upprättas utan begränsning i tiden.

    I allmänhet upprättas ett avtalsservitut vanligtvis på obestämd tid. Det finns dock inga hinder för att upprätta servitutet under en bestämd tid. Viktigt att påpeka i detta fall är att ett servitut måste upplåtas för stadigvarande ändamål. Det betyder att avtalsservitutet inte ska upprättas för att endast tillgodose något tillfälligt ändamål.

    Utifrån det ovan nämnda är det svårt att ange någon exakt tidsperiod som avtalsservitutet ska gälla. Men som sagt är det vanligaste att det upprättas på obestämd tid. Därmed är min rekommendation att avtalsservitutet skrivs på obestämd tid, eller i vart fall under en längre tidsperiod än 5-7 år.

    Utöver det, vill jag även nämna vikten av att avtalsservitutet i övrig upprättas i enlighet med kraven i JB, för att det ska vara juridiskt bindande. Om du skulle behöva hjälp med upprättande av avtalsservitut eller vidare juridisk rådgivning är du välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens jurist

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar,

    Elma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden