Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tidsbegränsning av avtalsservitut

Hej, jag undrar vilket lagrum som styr över tidsperioden ett avtalsservitut skrivs, eller det kanske inte finns styrande lagrum.
I så fall vad är skälig tidsperiod för ett avtalsservitut.
Är det rimligt att teckna ex 5 - 7års avtal

Rådgivarens svar

2018-11-22

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågan. Nedan kommer en redogörelse gällande frågan.

Tidsbegränsning av avtalsservitut

Regler gällande avtalsservitut finns i Jordabalken (JB), främst i balkens 7 kap och 14 kap. Det finns dock inga regler som anger någon exakt tidsperiod för ett avtalsservitut. Det enda lagrummet som anger någon slags vägledning är 7 kap 6 § JB som säger att servitut får upprättas utan begränsning i tiden.

I allmänhet upprättas ett avtalsservitut vanligtvis på obestämd tid. Det finns dock inga hinder för att upprätta servitutet under en bestämd tid. Viktigt att påpeka i detta fall är att ett servitut måste upplåtas för stadigvarande ändamål. Det betyder att avtalsservitutet inte ska upprättas för att endast tillgodose något tillfälligt ändamål.

Utifrån det ovan nämnda är det svårt att ange någon exakt tidsperiod som avtalsservitutet ska gälla. Men som sagt är det vanligaste att det upprättas på obestämd tid. Därmed är min rekommendation att avtalsservitutet skrivs på obestämd tid, eller i vart fall under en längre tidsperiod än 5-7 år.

Utöver det, vill jag även nämna vikten av att avtalsservitutet i övrig upprättas i enlighet med kraven i JB, för att det ska vara juridiskt bindande. Om du skulle behöva hjälp med upprättande av avtalsservitut eller vidare juridisk rådgivning är du välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens jurist

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden