Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Tid för betalning av slutfaktura vid småhusentreprenad

Vi har byggt till vårt hus och är klara. Det som återstår för byggfirman är att ge oss dokumentation och intyg enligt vad som krävs i kontrollplanen för byggavslut. Byggfirman vill slutfakturera snarast men vår kontrollansvarig är på semester. Är det korrekt att hävda att betalning av slutfaktura inte kan ske innan kontrollansvarig sagt att alla dokument är ok eller är jag skyldig att betala så snart de producerat handlingarna? Eller skall jag till och vänta tills kontrollansvarig sammanställt dokumentationen och skickat till byggnadsnämnden och vi fått ok från dem?
Vi har ett ABS09 kontrakt med byggfirman för projektet.

Rådgivarens svar

2017-07-21

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Tiden för betalning bestäms enligt 41 och 52 §§ konsumenttjänstlagen vilka det även hänvisas till i ABS09. Normalt vid tjänster som utförs åt konsument är konsumenten skyldig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren utfört tjänsten, enligt 41 §. Det finns dock ett undantag när slutbesiktning ska utföras av småhusentreprenad enligt 52 §. Då har du som konsument rätt att hålla inne med tio procent av det avtalade priset till dess småhusentreprenaden godkänts. Slutbesiktningen ska ske efter det att entreprenaden har avslutats om inte parterna kommer överens om annat. Det är alltså besiktningsmannens slutbesiktning som spelar roll för när betalning ska ske och inte kontrollansvarigs arbete. Jag vet inte från din fråga om slutbesiktning skett eller inte.

Du kan alltså vänta med att betala 10 % av det avtalade priset fram till att slutbesiktning genomförts (om det inte redan har gjorts), resterande 90 % måste du betala på anfordran av byggfirman i och med att bygget är färdigt.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du fler funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka svara på dem.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden