Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Svävarvillkor vid husköp

Hej! Vi har skrivit ett kontrakt med köpare av vårt hus. I kontraktet har mäklaren formulerat en öppen besiktningsklausul som ger köparen rätt att häva köpet efter genomförd besiktning. Nu har köparen dragit sig ur köpet innan genomförd besiktning. Har de rätt att göra det? Eller är det ett kontraktsbrott? Måste de inte genomföra besiktningen innan de drar sig ur? Det heter ju besiktningsklausul och inte "öppet köp". Tacksam för svar snarast möjligt.

Rådgivarens svar

2018-10-29

Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer jag att redogöra för din aktuella situation samt framföra förslag på hur du kan gå vidare med ärendet.

Jag utgår ifrån att köpet rör fast egendom. Däremot ser förutsättningarna i princip likadana ut även för andra bostadsformer. Regler om köp av fast egendom finns i jordabalken. Innan ett köpekontrakt är skrivet, kan både köparen och säljaren dra sig ur köpet utan komplikationer. Däremot är det svårare att dra sig ur när kontraktet väl är påskrivet. En anledning till att kunna dra sig ur efter påskrivet kontrakt, är att villkor i kontraktet inte är uppfyllda. Sådana villkor kallas för svävarvillkor, det vill säga villkor där köpet kan gå åter ifall de inte uppfylls. Ett svävarvillkor kan exempelvis vara en besiktningsklausul. Om köparen drar sig ur trots att alla villkor i kontraktet är uppfyllda, eller om det inte föreligger några villkor alls, blir köparen ersättningsskyldig gentemot säljaren.

I ditt fall förstår jag det som att kontraktet är påskrivet av båda parter samt att kontraktet innehållet en besiktningsklausul. Ett sådant villkor fungerar i praktiken som öppet köp. Om besiktningen däremot inte är genomförd ännu, finns det ingen rättslig grund för att köparen får dra sig ur köpet utan att bli ersättningsskyldig till dig som säljare. Dock saknas det information i din fråga angående anledningen till varför köparen drar sig ur köpet. Svaret på frågan avgörs beroende på om ni har fler villkor i avtalet, eller om köparen helt enkelt inte kan fullfölja kontraktet av olika skäl. Men utgångspunkten är att köparen blir ersättningsskyldig för diverse kostnader som uppstått för säljaren vid bostadsaffären, om denne drar sig ur köpet efter påskrivet kontrakt.

Jag hoppas att jag kunde ge vägledning i din fråga. Om du behöver hjälp med att ta det här ärendet vidare, exempelvis hjälp med att granska kontraktet, är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden