Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Styrelsens samtycke vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand mm.

Jag har hyrt ut min bostadsrätt i andra hand i fyra månader. Den är helt och hållet uthyrd. Nu har jag hört att det egentligen krävs samtycke från styrelsen för att kunna få hyra ut en bostadsrätt i andra hand...? Jag vet att i vart fall en i styrelsen har vetat om det, men tror inte att hon har nämnt något för de andra i styrelsen. Kan det här vara skäl för uppsägning av min bostadsrätt, dvs. att jag hyrt ut utan samtycke?

Rådgivarens svar

2017-07-12

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

Regler om bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen (BRL), se lagen här.

En bostadsrättsinnehavare har rätt att ha hyra ut i andra hand utan styrelsens samtycke sålänge inte bostadsrätten kan anses uthyrd till "självständigt brukande", se 7 kap. 10 § BRL samt NJA 2001 s. 241. Eftersom att du skriver att lägenheten har blivit uthyrd i sin helhet så utgår jag från att den är uthyrd till självständigt brukande enligt lagen. Du hade således behövt fråga styrelsen innan du valde att hyra ut.

Om en bostadsrättsinnehavare hyr ut bostadsrätten i sin helhet utan att ha fått styrelsen samtycke till det, kan det vara skäl till förverkande (alltså uppsägning) av bostadsrätten, 7 kap. 18 § 1 st 2 p. BRL. Jag har dock i din fråga sett att föreningens styrelse inte har möjlighet till förverkande av din bostadsrätt på denna grund på grund av den sk. tvåmånadersregeln, se 7 kap. 21 § 2 st. BRL.

Eftersom att styrelsen har känt till andrahandsuthyrning börjar tidsfristen i 7 kap. 21 § 2 st BRL att ticka, varpå styrelsen måste agera inom fristen om den vill förverka bostadsrätten av den anledningen. Uthyrningen har varat längre än två månader, och styrelsen har inte sagt något till dig under den tiden, vilket betyder att den förlorat sin rätt till förverkande med anledning av uthyrningen.

Även om styrelsen nu skulle försöka säga upp din bostadsrätt så kan du enligt 7 kap. 11 § BRL genast begära tillstånd från hyresnämnden för att ändå ha rätt att hyra ut. Alternativt kan du utan dröjsmål vidta rättelse, dvs. sluta med andrahandsuthyrningen, varpå du skyddas från förverkande. Dessa alternativ är dock troligen inte nödvändiga eftersom att du kan invända att styrelsen väntat för länge (fyra månader) med sin tillsägelse.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden