Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Styrelse i bostadsrättsförening kastar cyklar

Hej...

Jag bor i en Brf med 21 lägenheter. Vi har 2 cykelställ som ofta är överfulla. Då och då skickar styrelsen ut uppmaningar om cykelmärkning inför cykelrensningar. Jag hade en racercykel som jag inte använde så mycket. En styrelsemedlem undrade om jag kunde ställa undan cykeln för att bereda mer plats. Då jag inte har plats i mitt förråd fick jag förslaget att ställa ned cykeln i "förråd A" som är ett olåst utrymme där alla förvarar lite olika saker. Styrelsemedlemmen förnekar att han kommit med detta förslag. Min cykel har naturligtvis kastats och styrelsen hävdar att jag får skylla mig själv då jag inte märkt min cykel samt att information gått ut om cykelrensning. Problemet är att ingen information gått ut om att förråd A används som mellanlagring av utrensade cyklar och när styrelsen flera månader senare kastade utrensade cyklar åkte min cykel med av bara farten. Jag menar att jag inte haft någon anledning att misstänka att min cykel skulle kunna kastas då den ju inte stod i cykelstället utan var undanställd i ett gemensamt förråd där folk förvarar olika tillhörigheter. Hur ser rättsläget ut?

Mvh

Rådgivarens svar

2018-06-27

Hej,

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Vad gäller vid hyresvärdens bortforsling av cyklar?
Det finns inget tydligt svar i lagen om vad som är tillåtet för styrelsen i en bostadsrättsförening att göra med kvarlämnade cyklar. Just för att det saknas ett tydligt svar, finns det alltså egentligen inget stöd för styrelsen att göra sig av med omärkta cyklar.

Om föreningen vill rensa i sina cykelställ eller gemensamma utrymmen, är det att föredra att de märker upp cyklarna och därefter uppmanar de boende att ta bort märkningen om cykeln tillhör dem. Vill styrelsen därefter göra sig av med vissa cyklar bör de hantera dem enligt lagen om hittegods (, se 1 §). Cyklarna ska då anmälas till polisen och lagras i tre månader, så att eventuella ägare har möjlighet att få tillbaka dem. Om cyklarna inte hämtas upp inom tre månader, tillfaller cyklarna styrelsen (4 §).

Om en styrelse väljer att slänga, sälja eller annars göra sig av med cyklar, riskerar dem att begå en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Detta då de olovligen tillgriper något som tillhör någon annan.

Vad gäller i ditt fall?
Det framgår inte av frågan om styrelsen inför denna rensning skickat ut information, och om det däri stått att även vissa förråd skulle rensas. Det verkar som att styrelsen inte gått ut med denna typ av information, varför det är omöjligt för dig som boende att veta att det som ställs i ett allmänt förråd kommer forslas bort – det tar ju ifrån själva syftet med att kunna bruka ett allmänt förråd.

Beroende på hur styrelsen gått tillväga vid bortforslingen kan de ha begått brott. Finns cykeln hos polisen kan du enkelt få tillbaka den. Är den istället förstörd eller liknande borde styrelsen åtminstone kunna hållas skadeståndsansvarig för sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta beror på att styrelsen själv gått ut med information om att det särskilda förrådet får användas som allmän förvaring, och det är därmed vårdslöst att inte kontrollera om det fanns cyklar där inne i förvar, innan både en förvaring och bortforsling gjordes av de övriga cyklarna.

Min rekommendation är att du kontaktar styrelsen och frågar vad exakt som har gjorts med de bortforslade cyklarna. Finns de hos polisen är det enkelt att få tillbaka den. Om den däremot skulle vara slängd kan du göra en polisanmälan om egenmäktigt förfarande. Skulle polisen finna att brott inte är styrkt, kan du ändå få skadestånd genom en process helt separat från frågan om brott har begåtts.

Om du behöver hjälp med något av detta, främst då att få ut ett eventuellt skadestånd, är du varmt välkommen att kontakta en av våra kunniga jurister på ett kontor nära dig (klicka här)!

Med vänlig hälsning,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden