Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Störningar från grannar

Hej Fråga Juristen. Jag bor i x, vi bor i ett så kallat gathus som är upp delat i 2 lägenheter på ca70 kvadrat vi äger den ena den andra hyr ägaren ut till 9 st ny anlända. Vi orkar ej mer vi har pratat med ägaren och med flyktingarna men inget händer dom stör oss alla ljusa timmar på dygnet. Har pratat med kommunen dom tar inget ansvar immigrationsvärket samma sak inte deras bord. Vi kan ej sitta ute i trägården å käka ej öppna fönster å dörrar för att det är sådant himmla liv. Efter jobbet vil man ej åka hem. Så min fråga är som följer måste vi finna oss i detta eller har vi någon juridisk möjlig het att få rätsida på det stora problemet. Hoppas på hjälp från er. 

Rådgivarens svar

2017-07-20

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedanför följer en redovisning för vad som gäller i din situation.

Jag är inte helt säker på vilken upplåtelseform det är på din bostad men jag förstår det som att det rör sig om en ägarlägenhet och att ni inte är del av en bostadsrättsförening. Tyvärr gör det att vägen till att bli av med de störande hyresgästerna blir betydligt svårare än om ni och era grannar bodde i samma bostadsrättsförening eller hyresgästförening.

Regler i jordabalken

I 3 kap. 1 § jordabalken står att var och en vid nyttjande av sin egen eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Bestämmelsen uttrycker att det är eftersträvansvärt med en god gramsämja men det kan vara en svår paragraf att väcka talan i domstol utifrån då den är ganska vag.

Regler i miljöbalken

Även i miljöbalken finns regler kring störningar från kringliggande fastigheter. De reglerna riktar in sig på bullerstörningar som kan utgöra olägenhet för omgivningen. Störningarna måste vara varaktiga och nå upp i en viss ljudnivå för att vara otillåtna. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus avgör vilken ljudnivå som kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Är ljudnivåerna högre än folkhälsomyndighetens gränsvärde kan domstol förelägga den som sprider ljudet att de inte får göra det under vissa tider på dygnet. Du beskriver inte så noggrant vad störningarna bestått i men om det rör sig om hög musik eller liknande så kan det täckas av bestämmelserna i miljöbalken. Högljudda konversationer mellan människor kan inte utgöra en olägenhet i miljöbalkens mening.

Ofredande

I extrema fall kan brottet ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken) bli aktuellt när man genom oljud blir störd av grannarna. Det finns alltså en möjlighet att polisanmäla.  

Hyresvärdens rätt att vidta åtgärder

Hyresvärden, den som äger grannlägenheten, har rätt att vidta åtgärder mot hyresgästerna med anledning av att de stör er som bor grannar. De ska i så fall först ge en tillsägelse till hyresgästerna om att störningarna omedelbart ska upphöra samt underrätta socialnämnden i den kommun lägenheten är belägen. Om inte hyresgästerna bättrar sig finns det grund för hyresgästen att förverka hyresrätten för hyresgästerna så att de måste flytta ut. Jag tycker att det bästa för dig i den här situationen vore att prata vidare med lägenhetens ägare och försöka få honom eller henne att använda sig av sina befogenheter som hyresvärd för att få ut hyresgästerna.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du fler funderingar är det bara att återkomma.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden