Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Störande grannar i villaområde

Vi har problem med en granne som har en papegoja som tidvis är placerad på deras altan som vetter mot vår uteplats. Vi upplever att papegojan när den är ute är väldigt störande när den gapar och låter vilket kan vara flera timmar .Ibland lockar den till sig måsar och andra fåglar som också stör.
Vad kan vi göra vi har en gång varit i kontakt med kommunen som har påtalat problemet utan någon bättring.

Rådgivarens svar

2020-06-16

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

Jag tolkar situationen som sådan att ni bor i ett villaområde. Om ni har en annan boendeform (t.ex. hyresrätt eller bostadsrätt) gäller andra regler än de som jag kommer ta upp nedan.

Vid störningar från grannfastigheter
Det finns vissa möjligheter att föra talan i domstol mot en granne som på något vis stör sin omgivning. Enligt lag ska var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § jordabalken). Den här bestämmelsen är ett fastställande om grannsämja, vilken fungerar som en tumregel för relationen mellan grannar i ett närområde.

Skälig hänsyn till grannar i närområdet
Det saknas en konkret definition för vad som menas med skälig hänsyn. Domstolen får därav göra en avvägning mellan grannens intresse att kunna ha sin papegoja på sin altan och ert intresse av att inte bli störda av ljudet som papegojan medför. I villaområden förväntas grannar kunna tåla vissa mindre störningar som kan betraktas som vanliga i omgivningen. Ett större tålamod förväntas av bosatta i villaområden jämfört med exempelvis lägenheter. Det är med andra ord upp till domstolen att avgöra ifall det här är en störning som inte bör tålas av omgivningen.

Avslutningsvis
Ni har redan vänt er till kommunen utan framgång. Jag råder därför er att återigen tala med er granne om problemet som ett första steg. Om det inte fungerar, kan ni istället vända er till en domstol för att ta ärendet vidare. Att väcka talan i domstol kan däremot bli en mycket kostsam åtgärd som inte heller är en garanti för att ni får som ni önskar, varför ni i första hand bör försöka lösa problemet med er granne på egen hand.

Jag hoppas att ni fick hjälp med er fråga. Ni är varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist ifall ni önskar få professionell juridisk rådgivning i ert ärende. Läs mer här om rådgivning hos Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden