Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Spelar det någon roll om överlåtelsen sker som köp eller som gåva?

    Hej!

    Min dotter äger bostadsrätten jag har bott i de senaste 4 åren. 2 rum och kök i brf.
    Nu vill hon skriva över 20 % till mig för att jag ska bli fullvärdig medlem i föreningen och inte ha ett förstahandskontrakt som vi har idag
    Kan det ske genom gåva eller är det bättre att upprätta ett köpekontrakt?
    Vilka uppgifter måste finnas i överlåtelsen?

    Tack så mycket för hjälpen

    Rådgivarens svar

    2021-03-03

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag nu redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Allmänna skillnader mellan köp och gåva

    En gåva brukar karaktäriseras av tre kriterier: förmögenhetsöverföring (dvs. att något av värde överförs från en person till en annan), frivillighet och gåvoavsikt. Något som betecknas som ett köp kan alltså juridiskt ändå utgöra en gåva om dessa tre kriterier är uppfyllda.

    Gåvor är till sin karaktär ensidiga transaktioner. Det är givaren som ensam beslutar om att ge gåvan, till vem och vad som ska ges bort. Ett köp å andra sidan är generellt inte ensidigt. Här krävs att köpare och säljare kommer överens.

    En sista generell skillnad är att gåvor i regel inte är skattepliktiga för mottagaren, medan inkomster från försäljning oftast är det.

    Överlåtelse av bostadsrätt

    Bostadsrättslagen är den lag som i första hand reglerar frågor som rör bostadsrätter. Enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen gäller att vid överlåtelse av bostadsrätt genom köp så måste detta ske genom skriftligt avtal som undertecknas av köpare och säljare. Avtalet måste innehålla uppgift om pris och vilken lägenhet det avser.

    Enligt samma paragraf gäller motsvarande krav när överlåtelse sker genom gåva.

    Rekommendation

    Jag utgår ifrån att ni tänker göra överlåtelsen utan att betalning erläggs. I ert fall spelar det i så fall egentligen ingen roll om överlåtelsen betecknas som ett köp eller en gåva. Överlåtelsen uppfyller kriterierna för att vara en gåva oavsett eftersom ingen betalning erläggs. Några skattekonsekvenser kommer inte heller uppstå, oavsett om det betecknas som köp eller gåva.

    Bostadsrättslagens formkrav gör heller ingen skillnad på köp och gåva, avtalet kommer att behöva se likadant ut oavsett.

    Eftersom det i realiteten rör sig om en gåva får det rimligaste alternativet ändå anses vara att också utforma överlåtelsen som ett gåvobrev. Vill ni ha hjälp med att upprätta gåvobrevet kan jag rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter på gåvobrev.

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden