Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Skuldsatt samägare

I samband med en äldre förälders bortgång flyttade en av tre vuxna barn in i änkans villa och 1/3 del av ägandet skrevs på detta vuxna barn. Hur drabbas änkan av att samma vuxna barn nu har satt sig i skuld? Kan änkan ändra på ägandet så att änkan äger hela villan själv?

Rådgivarens svar

2018-05-26

Inledning

Tack för att ni valt att vända er till Fråga Juristen med er juridiska fråga.

I samband med att det skedde en ägarförändring rörande fastigheten och ett av barnen blev delägare så ägs fastigheten i lagens mening med en så kallad samäganderätt. Det här innebär att samäganderättslagen blir tillämplig på denna situation.

Er situation

Om vi bara fokuserar på att delägaren med den mindre delen satt sig i skuld kan detta få vissa konsekvenser. I 6 § samäganderättslagen framgår det att någon av delägarna kan hos rätten söka att försäljning ska ske på offentlig auktion. Det här innebär att det vuxna barnet i ert fall kan ansöka om att fastigheten ska säljas. Vidare kan, om det vuxna barnets andel blir utmätt, hela fastigheten säljas enligt den så kallade indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken.

Tyvärr finns det inte så mycket att göra i efterhand angående äganderättsfrågan. Om två personer äger en fastighet tillsammans är det inte möjligt att tvinga den andra parten att sälja sin andel till majoritetsägaren direkt. Den lösning som finns är att bjuda ut fastigheten på offentlig auktion men det medför flertalet risker och kostnader. Dels så kan priset trissas upp rejält då även allmänheten kan vara med och bjuda på fastigheten och det inte är säkert att änkan tillslut får behålla fastigheten, dels så tillkommer det onödiga extrakostnader i form av mäklararvode samt arvode till god man som sköter försäljningen. 

Sammanfattning

Om det vuxna barnets skulder leder till utmätning kan det innebära att hela fastigheten försäljs. Det här är troligtvis dock sista utvägen för kronofogden så finns det andra tillgångar bör inte huset säljas i första taget. Tyvärr kan inte änkan i er situation tvinga den andra parten att sälja sin egendom utan att riskera att hennes del också blir såld.

Hoppas detta svar var till er hjälp och om det är något mer ni undrar över är ni välkomna att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden