Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Skogsfastighet

    Hej.
    Äger en skogsfastighet, varav en mindre yta är avstykad för en sommarstuga (anhörig till tidigare ägare av min fastighet) .
    Den skall de nu sälja, men de har byggt ett skjul ( säkert ca 20-25 år sedan) som inte ligger på den avstykningen utan på min mark.
    (Svartbygge).
    De har hela tiden sagt att ska vi sälja så får ni köpa, pga att det blir så mycket jobb att ta bort skjulet.
    Men nu har de anlitat mäklare, och som det ser ut nu så har de inga planer på att ta reda på vare sig skjul eller sopor som ligger runt detta.
    Vad gör jag?
     

    Rådgivarens svar

    2019-07-27

    Hej

    Tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en kortare redogörelse kring vad som gäller vid uppförande av byggnader och sedan hur du kan välja att gå vidare med din situation.

    Bygglov

    Det är inte alla byggnader som kräver bygglov. Det kan ex vara altan eller byggnader på mindre än 25 kvm s.k. Attefallshus som kan föras upp utan bygglov. Regler kring detta finns bland annat i 9:4 plan- och bygglagen (PBL). Det bör dock uppmärksammas att det kan kräva grannars medgivande om byggnaden ska föras upp nära tomtgränsen. 

    Bygga på annans mark

    Det är i regel inte tillåtet att bygga på annans mark, 3:12 jordabalken (JB). Väljer man ändå att göra det kan det leda till skadestånd till markägaren.

    Om skjulet, som du tar upp i sin fråga, är uppfört på din mark och det är gjort utan lov skulle du alltså kunna kräva att skjulet tas bort eller annars kräva skadestånd. Du bör inte själv ta bort byggnaden då det kan komma att betraktas som egenmäktigt förfarande.

    Preskriptionstid
    Skulle du vilja kräva skadestånd bör du vara uppmärksam på preskriptionstiden. En civilrättslig fordran har i huvudregel en preskriptionstid på 10år, 2 § preskriptionslagen (PreskL). Tiden räknas från det att byggnaden uppförts. Frågan är om det kan anses skett något preskriptionsavbrott från tiden den uppförts. Det kan ex vara att grannen i ditt fall blivit påmind om sin överträdelse, 5 § PreskL.

    Sammanfattning och råd

    Ta upp frågan igen med din granne och fråga hur de har tänkt med skjulet och soporna som faktiskt ligger på din mark. Är skjulet byggt på din mark utan lov har du rätt att be grannen ta bort det. Görs inte det kan det finnas grund för skadeståndsanspråk. För skadestånd måste du se till preskriptionstiden.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Vill du ha ytterligare hjälp i ärendet är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. Det kan du göra HÄR.

    Med vänliga hälsningar

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden