Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Skattskyldighet för bostadsförsäljning utomlands

Hej, Jag bor i USA och ska flytta hem till Sverige. Jag håller just nu på att sälja min lägenhet här i USA. Här är min fråga?
Har det någon betydelse från en skattesynpunkt (vinstskatt) om jag skriver in mig i Sverige före jag har sålt min lägenhet i USA? Kommer jag att få betala vinstskatt på försäljningen i Sverige i så fall? Kommer jag att betala vinstskatt oavsett om försäljningen sker det år jag skriver in mig, eller finns det ett "före/efter" baserat på det datum jag skriver in mig i Sverige igen?
Tackar på förhand

Rådgivarens svar

2019-04-08

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

När blir man skyldig att betala skatt i Sverige för en bostadsförsäljning utomlands?

Huruvida du ska bli beskattad eller inte beror dels på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, dels på bestämmelser i ett eventuellt skatteavtal mellan Sverige och det land du har sålt din bostad i.

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt i Sverige, om du har stadigvarande vistelse i Sverige eller om du har väsentlig anknytning till Sverige. Att man exempelvis har bostad, familj och betydande ekonomiskt engagemang i Sverige kan innebära att man är obegränsat skattskyldig även om man är bosatt i ett annat land. Detta gäller även om man vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl. Dessutom presumeras att en person har väsentlig anknytning till Sverige, om denne inte visar att en sådan anknytning inte finns.

Om du inte är obegränsat skattskyldig så är du begränsat skattskyldig i Sverige. Det innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här. I korta drag leder reglerna till att man inte behöver betala kapitalvinstskatt i Sverige i samband med försäljningen av en bostad som är belägen utomlands.

Om du är obegränsat skattskyldig

Om det är så att du är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att du anses vara bosatt, ha stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige, är du som huvudregel skyldig att betala kapitalvinstskatt för bostadsförsäljningen.

Man måste dock, i sammanhanget, undersöka reglerna i skatteavtalet mellan Sverige och USA, vars syfte är att undanröja dubbelbeskattningssituationer som kan uppstå när båda ländernas lagar stadgar en skattskyldighet. Reglerna är komplicerade och svaret på dubbelbeskattningsfrågorna kan se olika ut beroende på situationen – jag råder dig därför att ta kontakt med Skatteverket som kan vägleda dig i detta.

Spelar det någon roll när du flyttar tillbaka till Sverige?

Om det är så att du är begränsat skattskyldig i Sverige på grund av att du inte anses vara bosatt, ha stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige, blir du obegränsat skattskyldig vid inflyttningen till Sverige – alltså vid dagen för ankomsten. Det spelar alltså ingen roll när du skriver in dig – det avgörande är när du faktiskt flyttar till Sverige.

Sammanfattning och rekommendation

Huruvida du är skattskyldig i Sverige för bostadsförsäljningen i USA beror på flera olika faktorer; om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig, vad som anges i amerikansk rätt och vad reglerna i dubbelbeskattningsavtalet stadgar. Du bör alltså först utreda huruvida du är begränsat eller obegränsat skattskyldig – om du är begränsat skattskyldig kan det nämligen vara förmånligare att genomföra bostadsförsäljningen i USA innan du flyttar tillbaka till Sverige, eftersom du blir obegränsat skattskyldig när du ankommer.

Jag hoppas att du har fått vägledning i ditt ärende och välkomnar dig att boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist om du behöver ytterligare hjälp!

Vänligen,
Olivia

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden