Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Skatterättsliga konsekvenser av att en fastighet säljs till ett pris som understiger dess marknadsvärde

Jag och min fru ska köpa en fastighet av hennes mor. fastigheten har ett värde av 1.8 miljoner. Vi får köpa den för 300000. Finns det skattetekniska problem med att vi köper fastigheten under vad den är värderad till

Rådgivarens svar

2017-08-31

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i den situation du har beskrivit.

Det avgörande för att besvara den här frågan ur ett skatterättsligt perspektiv är om överlåtelsen kommer att ses som ett köp eller en gåva från din svärmor till er. Vid försäljningen av en fastighet betalar säljaren skatt på den vinst som han eller hon har gjort. För att räkna ut denna vinst tar man det pris som fastigheten säljs för, minus det pris som fastigheten anskaffades (köptes) för. Om överlåtelsen är att betrakta som ett köp, kommer din svärmor att beskattas för den eventuella vinst som hon har gjort på försäljningen. Om överlåtelsen däremot är att betrakta som en gåva till er, kommer det inte att tillkomma någon skatt för din frus mor, då vi i Sverige avskaffade gåvoskatten år 2004, inkomstskattelagen 8 kap. 2 §.

Utgör överlåtelsen ett köp eller en gåva?
Det avgörande för när försäljning av en fastighet ska räknas som ett köp eller en gåva är taxeringsvärdet på fastigheten, vilket brukar beräknas till ungefär 75 % av fastighetens marknadsvärde. Taxeringsvärdet på den fastighet som ni planerar att köpa från din svärmor bör alltså i detta fall vara 1 800 000 x 0,75 = 1 350 000 kr. Därmed kan vi konstatera att det pris som din frus mor planerar att sälja fastigheten till er för, klart understiger fastighetens taxeringsvärde. Så, vad betyder då detta? Jo, följden av att en fastighet säljs till ett pris under taxeringsvärdet gör att överlåtelsen kommer att räknas som en gåva, detta trots att ni faktiskt kommer att betala 300 000 för fastigheten.

Skatterättsliga konsekvenser av att överlåta fastigheten som en gåva
Följden av att överlåtelsen från din frus mor till er kommer att räknas som en gåva, är som jag sa inledningsvis att hon inte kommer att beskattas någonting för överlåtelsen. Däremot, kommer detta att få betydelse för när ni sedan i er tur ska sälja fastigheten vidare. Av inkomstskattelagen 44 kap. 21 § framgår att den som genom gåva förvärvar egendom (mottagaren, alltså du och din fru) inträder i givarens skattemässiga situation. Principen kallas för kontinuitetsprincipen, och betyder att ni när ni sedan ska sälja vidare fastigheten och ska räkna ut överskottet på försäljningen ska ni räkna det belopp som din frus mor hade när hon köpte fastigheten som ert anskaffningsvärde. För att försöka förtydliga dessa rätt krångliga regler ska jag ta ett exempel. Om vi säger att din frus mor köpte fastigheten för 800 000, ska detta belopp av er anges som era anskaffningskostnader för fastigheten. Om ni sedan säljer fastigheten för 2 000 000 kr kommer ert överskott att vara 2 000 000 – 800 000 = 1 200 000 kr. Därmed kommer ni att betala skatt på dessa 1 200 000 kr som kommer att ses som den vinst ni har gjort på affären. På det här sättet kommer ni alltså att beskattas på ett större belopp när ni sedan säljer fastigheten, än ni skulle ha gjort om ni köpte den till fastighetens taxeringsvärde.

Sammanfattning
Alltså, följden av att din frus mor överlåter en fastighet till ett pris som understiger dess taxeringsvärde gör att överlåtelsen kommer att ses som en gåva till er och inte ett köp. Detta trots att ni kommer att betala henne 300 000 kr för fastigheten. Eftersom överlåtelsen utgör en gåva till er, kommer din frus mor inte att beskattas vid överlåtelsen. Däremot, kommer ni i samband med att ni säljer vidare fastigheten att beskattas för den vinst ni då har gjort i enlighet med ovan beskrivet om kontinuitetsprincipen. På detta sätt kommer alltså din frus mor inte att behöva beskattas och ni kommer inte att behöva betala vad fastigheten faktiskt är värd (1 800 000 kr). Däremot kommer ni att beskattas på ett större belopp vid er (eventuella) framtida försäljning av fastigheten.

Jag hoppas att du och ni känner er nöjda med den redogörelse och bedömning som ni har fått av situationen samt med det bemötande ni har fått av mig. Om ni har några ytterligare funderingar är ni varmt välkomna att kontakta våra duktiga jurister på Familjens jurist här.

Varma hälsningar,
Erik Tyrbo

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden