Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Skattefria förslag på fastighetsgåva

Hej
Min far har en liten jordbruksfastighet som han ärvt av vår mor efter hennes bortgång som hon i sin tur ärvt av sin far.min syster vill köpa ut mig hur gör vi enklast för att slippa skatta så mycket. Fått så många tips att det blir lite snurrigt.hjälp mig!!
Exempelvis.
.Syrran ger min far eller en gåva som motsvarar halva marknadsvärdet som han testamenterar till mig eller mina barn när han går bort.
.syrran kan väl som jag förstått ge mig en gåva motsv 75% av taxeringsvärdet .
Men! taxeringsvärdet motsvarar ju bara halva marknadsvärdet då blir det inte så bra..
.hyra ut halva min del för 50000 om året tills min halva är betald upp till 50 behöver du tydligen inte skatta för.säg att halva stället är värt ex 500 tusen då får han hyra det i tio år sen får han det.
Snälla ni ge mig ett skattefritt förslag om det går.
 

Rådgivarens svar

2018-09-26

Hej! Tack för att ni valt att vända er till Fråga Juristen med er juridiska fråga.

Jag förstår att din situation är lite snurrig. För att göra det så enkelt som möjligt för mig tänkte jag först kort sammanfatta din situation som jag förstår den. Sedan kommer jag rent allmänt gå igenom hur lagen ser ut för att slutligen anpassa mitt svar till din situation.

Om jag förstår det rätt så äger din far en jordbruksfastighet som han nu vill att din syster ska få ta över. Han vill samtidigt att du ska bli kompenserad för detta då ni båda ska ärva din far i slutändan.

Gåvor som en förälder ger sina barn under sin livstid förutsätts vara förskott på arv enligt ärvdabalken. Det här innebär att om din far ger din syster jordbruksfastigheten som gåva idag, kommer du kompenseras för detta vid arvskiftet efter din far. När din far går bort kommer jordbruksfastigheten läggas till din fars tillgångar och det räknas sedan som att din syster redan fått den i arv och du kommer först få ut tillgångar som täcker det din syster redan fått och sedan delar ni på resten. Om du kan tänka dig att vänta på att få ut din andel har du alltså möjlighet till det och blir ändå kompenserad. Det här förutsätter dock att din far kommer kvarlämna tillgångar som täcker värdet av jordbruksfastigheten. Om detta är möjligt kommer detta vara helt skattefritt för dig eftersom vi inte har någon arvsskatt i Sverige. Ett annat alternativ är att din far i samband med gåvan till din syster ger dig en gåva till samma värde. Jag förstår dock att detta kan vara finansiellt svårt att genomföra. Det är också möjligt att vänta till arvskiftet och där låta din syster lägga in halva värdet av fastigheten till dödsboet och därmed lösa ut dig skattefritt.

Tänk dock på att bara för att du undviker skatten så kommer din syster fortfarande betala skatt. Om hon exempelvis lägger in en summa i dödsboet för att där köpa ut dig så kommer hon inte ha möjlighet att dra av den kostnaden vid en framtida försäljning. Hon kommer därför endast ha möjlighet att dra av kostnaden som er morfar hade för att köpa fastigheten. Om ni ska överlåta fastigheten bör det alltså inte ske till halva marknadsvärdet utan ni bör även dra av den skatt som skulle dragits om en försäljning hade skett idag.

Det kan vara problematiskt att testamentera en summa till er då er far troligtvis endast ärvt fastigheten med fri förfoganderätt. Han har alltså inte möjlighet att testamentera tillgångar som han fått i arv av er mor. Jag skulle därför undvika att upprätta ett testamente då det kan komplicera er situation.

Hoppas detta svar har gjort situationen lite enklare att förstå. Om du vill att jag förtydligar något är du välkommen att kontakta mig på gabriel.tagtstrom@familjensjurist.se

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden