Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Skatt vid gåva av fastighet

Hej, min bror och jag har ärvt en fastighet tillsammans. Nu vill jag ta över den och vi har kommit överens om att jag köper ut honom under taxeringsvärdet via gåva. I det fallet ska han inte betala någon skatt?

Rådgivarens svar

2021-05-31

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i situationen. Jag utgår från att arvskifte redan ägt rum och att du undrar hur fastighetsandelen kan överlåtas utan att din bror behöver betala skatt. Tillämplig lag är Jordabalken (JB) och inkomstskattelagen (IL).

Allmänt om gåva av fastighet

Enligt 8 kap. 2 § IL är gåvor skattefria. Rent skattemässigt räknas överlåtelsen som en gåva om ersättningen är lägre än fastighetens taxeringsvärde för det år överlåtelsen sker. Om överlåtelsen rör till exempel halva fastigheten jämförs den summa man betalar för andelen mot halva taxeringsvärdet. Skulle ersättningen motsvara eller överstiga taxeringsvärdet räknas överlåtelsen som ett köp. Värt att nämna kan vara att om övertagandet av andelen också innebär att man övertar lån som är kopplat till fastigheten så räknas det som ersättning. Vidare kan gåvotagaren bli skyldig att betala stämpelskatt ifall ersättningen motsvarar 85 % eller mer av taxeringsvärdet som gällde året före överlåtelsen.

Gåvobrev ska upprättas när man ger bort andel i fastighet. Samma formkrav som vid köp gäller när fastighet överlåts genom gåva vilket innebär att gåvobrevet bland annat ska vara undertecknat av gåvogivare och mottagare samt innehålla en noggrann beskrivning av vad som överlåts samt att överlåtelsen utgör just en gåva, se 4 kap. 29 § JB och 4 kap. 1 § JB.  

Din situation

Om du och din bror i nuläget äger 50 % av fastigheten var och du betalar en ersättning som understiger halva taxeringsvärdet räknas överlåtelsen som gåva och din bror behöver således inte betala någon skatt. Om ersättningen överstiger halva taxeringsvärdet blir din bror skattskyldig för den vinst han gör.

Skulle ni behöva närmare vägledning eller hjälp med att upprätta ett gåvobrev rekommenderar jag att ni kontaktar Familjens Jurist som erbjuder fysiska möten, telefonmöten eller onlinemöten. Om ni vill upprätta gåvobrev på ett snabbt och smidigt sätt kan jag även tipsa om onlinetjänsten Gåvobrev online där ni kan upprätta ett gåvobrev till ett fast pris. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig till oss igen om du har ytterligare frågor och funderingar!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden