Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Skatt vid fastighetsförsäljning i Estland

    Hej!
    jag har sålt 30 hektar mark i Estland 2017 för 80 000 euro, behöver det beskattas och i så fall var och hur ska det tas upp. Estniska myndigheterna har ännu inte kommit in med någon begäran om skatt. Affären gjordes upp genom en notarius publicus. Ska jag vänta till Estniska skatteverket kommer med en uppmaning? Jag vet att det inte samkörs några register mellan estniska respektive svenska myndigheter.

    Rådgivarens svar

    2018-01-30

    Hej och tack för din fråga!

    Skatteskyldighet i Sverige

    Du är vad jag förstår bosatt i Sverige. Det gör att du är obegränsat skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster. Det inkluderar inkomster i utlandet t.ex. om du gjort en kapitalvinst på fastigheten som du har sålt i Estland. Fastigheten kan räknas antingen som en näringsfastighet eller en privatbostadsfastighet beroende på vad den använts till. Rör det sig om enbart tomtmark måste det för att det ska räknas som en privatbostadsfastighet ha funnits en avsikt att fastigheten ska bebyggas med en privatbostad, annars räknas den som en näringsfastighet.

    Avräkning på utländsk skatt

    Du kan dock få avräkning för eventuell skatt som betalas i utlandet. Enligt artikel 13 p.1. i skatteavtalet mellan Sverige och Estland framgår att kapitalvinst (även kallad realisationsvinst) på fastighet får beskattas i det landet där fastigheten är belägen. Estland har alltså möjligheten att beskatta dig för kapitalvinsten på fastigheten. Jag har ingen kunskap om hur de estniska beskattningsreglerna är utformade men det är nog troligt att du är skattskyldig även där för fastighetsförsäljningen.

    När kan du begära avräkning?

    Du begär avräkning för den utländska skatten i din svenska inkomstdeklaration det år du redovisar den utländska inkomsten. Om du redovisar inkomsten av fastighetsförsäljningen i din estniska deklaration det här året, kommer du att kunna begära avräkning för utländsk skatt i Sverige i årets deklaration. Om du istället betalar estnisk skatt för kapitalvinsten nästa år, så kommer du att kunna begära avräkning i din svenska deklaration under nästa år.

    På den här sidan hos Skatteverket kan du läsa mer om hur du går till väga för att begära avräkning utländsk skatt.

    Vänligen,

    Henrik

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden