Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Skälig hänsyn mellan grannar

Hej,

 Mitt namn är Aggi och har en fråga,
våra nya grannar har huggit ner alla buskar, syren träd rosbuske fläder och lite annat som var ca 3-4 m höga. (Som var väldigt fina på vår/sommar)
De buskarna tillhör dem eftersom de växte på deras tomt.
Vi har ett gavel hus då vi har bara två grannar.
På baksidan av huset har vi en granne där en hög häck skiljer åt våra tomter och nästa granne är på sidan av huset där en annan likadan häck skilde våra tomter.
De häckar var nästan lika. Vi beskärde de samtidig med alla grannar så att de var lika höga, raka och fina. Plus vi hade ingen insyn in till varandra. 
Nu de nya grannarna huggit ner deras häck,
Vi hade en dialog dagar innan de hög ner allt,
då trodde jag att vi kom överens om att vi kommer fortsätta göra så som vi alltid har gjort. 
Nu har de huggit ner allt, och planterat töjer som är från 1/2 m till 1m höga.... de töjer kommer aldrig bli så höga som den andra häcken var,
de växer 5-10 cm per år!
Mitt hus från den sidan ser helt naken ut...
När jag ifrågasatte varför de tog bort häcken sa den ena att den inte visste att hans man hög ner allt och att det blir finare med töjer.
 Det tror jag säkert att det kan bli om man köper rätt töjer, som de inte har gjort....  
töjer växer sakta....det kommer bli fint om 10 år!!
Nu har jag insyn in till mitt hus inte bara från de men av flera andra hus som är byggda på kullen, mitt hus är lägre ner i området och skyddades av den höga häcken. 
Jag hämtade mäklaren som jag köpte huset ifrån och hon sa samma sak att mitt hus ser annorlunda ut nu och att den synen kan sänka min värdering som jag hade gjort innan de hög ner häcken.
Som sagt den växte på deras tomt och egentligen kan de göra det. Eller? 
Jag är så ledsen... jag vill inte se de varje dag!
Vill inte ha insyn i mitt hem...en av orsaken att vi köpte huset var att den inte hade insyn... 
jag vill att de återställer häcken, jag vill att de köper höga töjer i så fall och planterar de minst 1m ifrån tomtgränsen som de oxå inte har gjort,
Har jag rätt att kräva det?  

Mvh

Rådgivarens svar

2019-07-23

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Ett svar på din fråga följer här.

Skälig hänsyn mellan grannar

Det finns lagar som syftar till att till viss utsträckning reglera förhållandet mellan grannar. I Jordabalken kapitel 3 § 1 kan utläsas att var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning.

Problemet med denna paragraf är att den inte är särskilt preciserad, utan är istället generell. Ingen tydlig norm kan utläsas, mer än att man just ska ta skälig hänsyn. Med norm menar jag här en standard att mäta handlingar mot, så att man vilka handlingar som uppfyller lagkravet på att ta skälig hänsyn till sin omgivning, och vilka handlingar som inte gör det.  

Reglerna i kapitel 3 jordabalken tar dock sammantaget sikte på de situationer när en granne gör något med sin fasta egendom som direkt påverkar den andre grannens egendom. Till exempel finns det regler om förutsätter att en grannen X betalar grannen Y för skada grannen X åsamkat grannen Y:s fastighet genom att bygga något på sin fasta egendom.

Tillämpning i ditt fall

I det fallet du beskriver har din granne tagit bort en stor häck på sin fasta egendom som leder till att symmetri förstörs bland grannarna, inklusive dig, genom att era häckar växte ihop med den häcken som fanns tidigare. Detta leder dessutom till ökad insyn till er tomt och bostad, något som har sänkt fastighetsvärdet  efter en bedömning av mäklare.

Tyvärr är detta nog att anse som en indirekt skada till följd av att häcken tagits bort, något som er granne inte är skyldig att kompensera er för i det fallet du beskriver. Med indirekt skada menas här att er granne inte genom direkt handling  har skadat er fastighet på så sätt att värdet sjunkit. Istället har grannen gjort något som faller inom dennes möjlighet att göra, vilket bland annat är att bestämma om denne vill ha en häck eller inte. Vidare tar reglerna i jordabalkens kapitel 3 inte sikte på en sådan situation du beskriver. Tyvärr kan du alltså inte kräva att din granne planerar något på sin tomt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något annat du undrar över får du gärna ställer fler frågor till Fråga Juristen.

Med vänlig hälsning,

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden