Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Skadeståndsansvar för fallande träd

    Hej jag skulle vilja veta om arendetomt 
    Jag hade ett stort träd som stormen tog jag arrendera tomten  trädet la sig över huset  vem ansvarar över trädet

    Rådgivarens svar

    2019-01-13

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Ansvar för fallande träd

    Till att börja med så är du i egenskap av arrendator endast nyttjare av marken. Du har alltså inget ansvar över sådant som händer på fastigheten, såvida du inte har "skapat" någon fara, exvis genom att själv fälla träd, elelr gräva en grop eller något annat. Fastighetsägaren är fortfarande fastighetsägare och därmed ansvarig över sin egen mark, inklusive träd. Det finns dock inget strikt ansvar för fallande träd, d.v.s. ingen regel som äger att fastighetsägare alltid ansvarar över skador till följd av fallande träd. Man får helt enkelt göra en bedömning av situationen i det enskilda fallet. Det handlar om att göra en culpaprövning, enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer, för att utröna huruvida fastighetsägaren är skadeståndsansvarig gentemot dig och den skada som har uppkommit på ditt hus. Om sådant ansvar inte kan åläggas så finns det helt enkelt ingen ansvarig och då är det du som får stå för kostnaderna eftersom att det är ditt hus.

    Denna s.k. culpaprövning går ut på att göra en bedömning huruvida fastighetsägaren har varit culpös, eller vårdslös som det oftare kallas. Om trädet exvis har stått väldigt nära huset, varit murket och gammalt eller av någon annan anledning har utgjort en stor risk för att huset ska skadas, så har fastighetsägaren antagligen varit vårdslös genom att denne inte har fällt trädet och därmed neutraliserat faran. Om trädet däremot var fullt friskt, stod en bit bort från huset och i övrigt inte kunde tänkas skada huset, så har fastighetsägaren antagligen inte varit vårdlös genom att inte fälla det. Det beror helt enkelt på risken för att trädet skulle skada ditt hus.

    Problemet i ditt fall är att även om det fanns en risk för att trädet skulle skada ditt hus, d.v.s. det var gammalt och murket och stod alldeles för nära ditt hus, så skulle fastighetsägaren ändå kunna vara fri från ansvar. Med tanke på att det var under en storm som trädet föll så skulle ägaren kunna argumentera för att trädet hade fallit oavsett om det gammalt och murket eller ungt och friskt, d.v.s. trädets fallande hade inte med hans vårdlöshet utan med stormen (som han inte ansvarar för) att göra.

    Kort och gott, jag kan inte ge dig ett rakt svar vem som är ansvarig. Det finns inget strikt ansvar, ingen lagregel, som gör att det är fastighetsägaren som ska ersätta dig. Huruvida du kan få ett skadestånd beror på huruvida det var vårdslöst av ägaren att inte fälla trädet. Om du tycker att trädet var ett riskmoment och att det inte bara var stormens fel att det föll så rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister, så kan de hjälpa dig vidare i den här processen.

    Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har någon mer fundering, om detta eller något annat, så är du välkommen att återkomma till oss.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden