Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ska jag betala skatt om jag köper ut mitt syskon från en bostad som vi fått i gåva?

Två syskon övertar sin mors bostadsrätt genom ett gåvobrev 2018. Syskon 1 köper under år 2020 ut syskon 2, som får hälften av den summa bostadsrätten värderats till.

Ska denna summa betraktas som arv och inte beskattas eller ska syskon 2 ta upp detta i årets deklaration?

Syskon 2 har erhållit kontrolluppgift från Skatteverket, "Överlåtelse av bostadsrätt" (KU55). I deklarationen står att detta ska redovisas på blankett K6. 

Hur ska man göra? 

Rådgivarens svar

2021-06-14

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Skatt på arv och gåvor

De flesta frågor rörande skatt regleras i inkomstskattelagen (IL). Enligt 8 kap. 2 § IL är gåvor och sådant som erhålls genom arv skattefritt för mottagaren. Varken givare eller mottagare behöver alltså betala någon skatt på dessa transaktioner.

Försäljning av bostadsrätt

Om en bostadsrätt säljs med vinst så är denna vinst skattepliktig, dvs. skatt ska betalas på vinsten. För att räkna ut vinsten så ska anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter dras av från summan som bostadsrätten såldes för, 46 kap. 5 § IL. Dessa utgifter brukar med ett gemensamt namn benämnas ”omkostnadsbeloppet”.

Med ”anskaffningsutgift” avses inköpspriset, dvs. vad säljaren betalade för bostadsrätten när hen köpte den.

Anskaffningsutgiften när säljaren fått bostadsrätten i gåva eller arv

Situationen blir något mer komplicerad när säljaren inte har köpt bostadsrätten, utan istället erhållit den i gåva eller arv. Här blir nämligen säljarens inköpspris 0kr. För att undvika beskattning på hela beloppet har regelverket utformats så att den som får en bostadsrätt i gåva eller arv ”tar över” den tidigare ägarens skattemässiga situation.

Den anskaffningsutgift som ska dras av i dessa fall är alltså det pris som den tidigare ägaren betalade när hen köpte bostadsrätten.

Rekommendation

Den gåva som modern gav är skattefri för henne. Det gäller oavsett om det ses som en vanlig gåva eller ett förskott på arv.

När det ena syskonet sedan köper ut det andra är det dock fråga om ett vanligt köp. På denna transaktion ska alltså skatt betalas om en vinst görs.

Hur mycket skatt som ska utgå beror på hur stor vinsten är. Det som ska dras av från summan, utöver eventuella förbättringsutgifter, är anskaffningsutgiften. Eftersom bostadsrätten erhölls i gåva så är det moderns anskaffningsutgift som ska dras av, och eftersom det endast är halva bostadsrätten som säljs så är det endast halva denna anskaffningsutgift som ska användas.

Försäljningen ska som du nämner deklareras på K6-blanketten. KU55-blanketten ska dock fyllas i av bostadsrättsföreningen, inte säljaren.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden