Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Servitut

    Hej
    ja ska lösa in mig på grannarnas vatten,fastighet 1 ägde borrhålet från början,sen löste fastighet 2 in sig för 15 tusen ,hälften av kostnaden för borrhålet, 1979, vad ska ja betala i dag

    Rådgivarens svar

    2019-05-04

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

    Ett nyttjande av annans mark, om det inte är del av allemansrätten, kräver tillstånd från markägaren eller ett tvingande beslut från en myndighet. I ert fall utgår jag från att ni har tillstånd från markägaren och frågan gäller därmed endast vad ni ska betala. 

    Ett tillstånd kan vara såväl muntligt som skriftligt. För tydlighetens skull kan det vara bra att upprätta ett avtalsservitut. Ett avtalsservitut är ett avtal mellan två fastighetsägare om hur grannen får nyttja den andre fastighetens tillgång. Det ska vara skriftligt, det måste även framgå vilken roll respektive fastighet (härskande och tjänande) samt vilken avsikt avtalet ska ha. Vill man att det ska bli officiellt och även gälla framtida ägare ska det registreras hos lantmäteriet. Kraven för servitutet finns i jordabalken (1979/994). 

    Vad gäller ersättningen finns inga stadgade regler för vad du bör betala. Avtalsfrihet råder och ni kan därmed själva komma överens om summan. Tecknar ni ett avtalsservitut kan det vara rimligt att ni betalar även denna kostnad som ligger på 375 kr. 

    Hoppas du fått svar på din fråga. 

    Vänligen, 

    Elna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden