Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Sambors boende vid en separation

Hej! Jag och min sambo ska gå isär. Finns det någon laglig rätt som säger att vi måste bo varannan vecka då den ena parten påstår att denne inte kan bo med sin före detta tills dess att huset är sålt?
Min sambo försöker få det till att jag måste hitta ett nytt boende varannan vecka så att hon ska kunna nyttja huset varannan vecka.
Hoppas ni har svaren!

Mvh 

Rådgivarens svar

2019-06-09

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

De bestämmelser som aktualiseras vid besvarandet av din fråga hittar du i sambolagen (SamboL). Jag utgår från att ni köpt huset ihop för att bo där tillsammans och att den därmed utgör samboegendom som ska ingå i en bodelning.
​​​​
Vem ska bo kvar i den gemensamma bostaden vid en separation?
I första hand gäller det att försöka komma överens om vem som ska bo kvar och vem som ska flytta ut. För detta finns olika lösningar. Ibland bor samborna växelvis en tid tills bodelningen är klar och i andra fall kommer de överens om att en av dem får bo kvar. Det kan bli aktuellt för den som flyttar att få betala kostnader för t.ex. räntor under bodelningstiden men också för den som bor kvar att få betala s.k. nyttjanderättsersättning till den som flyttat ut.

Kvarsittningsrätt
Om du och din sambo inte kan komma överens om vem som ska bo kvar fram till bodelning sker kan den som vill bo kvar ansöka hos tingsrätten om att erhålla kvarsittningsrätt. Tingsrätten ska då bestämma vem av samborna som har rätt att bo kvar. Samborna kallas då till en förhandling där båda får framföra sina skäl till att få vara den som ska bo kvar. Den som domstolen anser ha störst behov att bo kvar fram till att bodelning sker är den av parterna som får rätten till att bo kvar tills frågan är slutligen löst genom bodelning.

Sammanfattning
Det finns ingen lagbestämmelse som säger att ni måste bo i huset varannan vecka under bodelningstiden. Det allra bästa är alltid att försöka nå en gemensam överenskommelse som fungerar för er båda. Om ni inte kan komma överens om en lösning har någon av er dock möjlighet att ansöka om kvarsittningsrätt. Tänk på att det då är upp till domstolen att fatta ett beslut om vad som ska gälla för er och att en domstolsprocess ofta är både tidskrävande och kostsam.

Hoppas att det var svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,
Cebrina Carlsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden