Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Samäger fastighet med syskon som inte vill sälja

Fråga 1. Jag är delägare i en fastighet i Sthlms skärgård. Mina syskon, som äger majoriteten av fastigheten bestämde i våras att den skulle säljas på öppna marknaden. Det gick jag med på det. Efter ca ett halvår ångrar de sig och vill inte sälja. Det blev mycket besvärligt för mig som räknat med pengar att ge mina barn till husköp. Mina syskon erbjuder sig att kanske köpa mina andelar, men inte till ett genomsnitt av de priser 4 stora mäklarna ansåg man kunde få ut som ett marknadsvärde och hade då skurit bort ev. topp-priser, utan anser att en eller flera opartiska värderingsinstitut ska bestämma marknadsvärdet då de inte tror mäklarna är opartiska. Kommer de s.k. opartiska värderingsmän fram till samma värde som mäklarna, är det ändå inte säkert att syskonen köper mina andelar. För mig känns inte detta bra. Har man rätt att skriftligt bestämma att fastigheten ska säljas ut och sedan ångra sig efter flera månader.

Fråga 2. I fastigheten äger jag 1/4 del av inventarierna genom arv. Har de rätt genomdriva en värdering av föremålen och sedan ge mig i kontanter 1/4 del av summan eller har jag rätt att ta ut föremål jag tycker om. Jag önskar, om vi inte kan komma överens om denna delning av föremålen, att de lämnas till auktion där var och en kan ropa in de föremål han vill till de pris han vill och i slutänden summan regleras så de får 3/4 av pengarna auktionen givit - avgifterna för auktionen. Är detta förfarande en sak jag har rätt att kräva.

Rådgivarens svar

2017-11-28

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Regler om samägande hittar man i lagen om samäganderätt (SamL).

Samägande av fastighet - syskonen vill inte sälja

Fråga 1: Nu vet inte jag hur det skriftliga dokument som du skriver om ser ut, där det bestämts att fastigheten ska säljas, men om det inte är ett avtal underskrivet av alla delägare i syfte att fastslå att fastigheten ska säljas tror jag att det kan bli svårt att kräva fram en försäljning på den grunden. Du har dock i egenskap av delägare möjlighet att söka hos tingsrätten om att den samägda fastigheten ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt 6 § SamL. Om du förklarar för de andra delägarna att du har den rätten och planerar att utnyttja den, är det ju möjligt att de kommer att ändra sig och gå med på att köpa ut din andel till det priset som du begär. En annan möjlighet är att de går med på att sälja fastigheten på det ”vanliga” sättet, eftersom försäljning genom offentlig auktion ofta brukar anses innebära ett lägre pris.

Om dina syskon inte går med på att sälja fastigheten eller att köpa ut dig så kan du fullfölja ansökan till tingsrätten. Rätten kommer att förordna om utbjudande av fastigheten om inte någon delägare som motsätter sig det kan visa synnerligt skäl för anstånd. Synnerliga skäl brukar sägas kunna bestå av personliga och sociala omständigheter, men det ska till ganska mycket för att rätten ska ge anstånd. I det här fallet får jag intrycket av att det rör sig om ett fritidshus och då har jag väldigt svårt att se att några synnerliga skäl kan tänkas föreligga.

Samägda inventarier

Fråga 2: Ni samäger inventarierna (lagen om samäganderätt är aktuell även här) vilket betyder att ni har varsin lott i den förmögenhetsmassa som inventarierna utgör, men ni har ingen rätt till specifika föremål. För förfogande över den samägda egendomen krävs samtliga delägares samtycke (2 § SamL). Det betyder att övriga delägare inte har någon rätt att köpa ut dig om du inte samtycker till det.

Du har även här, som du är inne på, möjlighet att ansöka hos tingsrätten om att egendomen ska bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. Pengarna som blir över från auktionen efter att auktionskostnaden är betald kommer ni sedan att få dela på enligt era lotter i egendomen, ni kommer alltså att få ut en fjärdedel var. Det finns inget som hindrar att du själv är med och bjuder på egendomen som auktioneras ut.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret, har du fler funderingar är det bara att återkomma så ska vi försöka besvara dem.

Vänligen,

Henrik

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden