Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Samägd kolonilott

Varit särbos i 23 år. Tillsammans och i samråd skaffat kolonilott för 16 år sedan. Den gamla stugan rev vi och köpte en där jag ensam står på köpekontraktet, men han betalade. Alla ansökningar gällande rivning, uppsättande av ny stuga, bygglov på växthus, står jag ensam på. Allt enligt hans önskemål. Han har utan att fråga mig först, på egen bekostnad byggt in en veranda. Jag har bett honom lösa ut mig från delägarskapet (60.000) egendomen värd idag runt 300.000, men han tvärvägrar och anser att det är hans privata egendom och att det var jag som gick trots att han i samma andetag sa att han bara bidade sin tid att det skulle ta slut så han inte behövde säga orden. Han har idag bytt lås på stugan trots att mina privata saker fortfarande är kvar. Hur gör jag för att komma vidare och kan han göra på det här viset? Han hartidigare själv skrivit i ett mejl att han inte kan betala hela summan, 60.000, utan kan betala 5000 i månaden i 12 månader. Jag accepterade , men nu har han gjort en kovändning. Är hans mejl juridiskt bindande?
Upplysningsvis begärde jag att han skulle lösa ut mig från delägarskapet med 80.000 men fick till svar att han inte hade dom pengarna men då han räknat på det kunde betala 60.000 på avbetalning , vilket jag accepterade.
Vi har båda stått som ägare i föreningens medlemsregister, på arrendekontraktet och i koloniförbundets register.

Rådgivarens svar

2019-06-24

Stort tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag ge en kort redogörelse för vad som gäller vid samägd egendom och sedan hur du kan välja att gå vidare.

Samäganderättslagen

Ni äger båda kolonilotten vilket gör att det är samäganderättslagen (SamägL) som blir aktuell om ni inte har avtalat om annat, vilket i så fall gör att dom avtalsvillkoren gäller.

Försäljning

Som delägare i denna fastighet kan du framtvinga en försäljning om han inte kan köpa ut dig. Ansökan om en sådan försäljning lämnas in till tingsrätten. I regel kan inte den andra parten förhindra en försäljning om det inte finns synnerliga skäl, 6 § SamägL. För att ”synnerliga skäl” ska föreligga krävs rätt mycket då det i praxis har tolkats strängt.

När rätten beslutar om att fastigheten på din begäran ska säljas kommer det att utses en god man som ska ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen, 8 § SamägL. De kostnader som uppkommer för god man, auktionskostnader m.m. ska ni som delägare dela på utifrån er lott i fastigheten, 15 § SamägL.

Mail, juridiskt bindande

Enligt huvudregeln kan ett avtal ha vilken form som helst vilket gör att det är lika bindande om det är skriftligt, muntligt eller skickat per mail. Att ha ett avtal skriftligt är alltid en fördel då det är lättare att bevisa vad som kommit överens om mellan parterna vid en eventuell oenighet. Ett avtal där båda parter skrivit under visar ännu tydligare att man varit överens, dock är inte en underskrift ett krav för ett bindande avtal.

Sammanfattning och råd

Ni är båda ägare till kolonilotten och därav blir samäganderättslagen tillämplig. Vägrar han betala dig kan du begära en tvångsförsäljning av fastigheten.

Avtalet ni kommit överens om i mailet är juridiskt bindande och kan med fördel användas av dig som bevisunderlag.

Om du önskar gå vidare med ditt ärende och få ytterligare hjälp så rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister på Familjens Jurist som du kan boka en tid med HÄR.

Jag hoppas att du känner att du fått hjälp med din fråga. Varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden