Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Samägd fastighet

Jag och en f.d. vän köpte en lägenhet tillsammans i Göteborg. Vi äger båda 50 procent vardera, men det är jag som har betalat för hela lägenheten. Det finns ett skuldebrev också där lånebeloppet och uppsägningstiden framgår. Jag har även betalat alla utgifter för lägenheten. Jag hjälpte honom för att han var i en svår situation. Tanken var att han skull bo i lägenheten och betala utgifterna, men han hann få en hyreslägenhet och jag blev kvar med alla utgifter.

Nu har vi blivit osams och jag undrar vad som händer när vi säljer lägenheten? Som ni förstår så vill jag få ersättning för de kostnader jag har haft utöver själva lånet till bostaden. Jag har betalat hyra, försäkring och alla andra utgifter lägenheten har haft. Hur ska jag göra för att dessa kostnader ska dras av eventuell vinst? Vad händer om lägenheten går med förlust?

Tack på förhand för svar!

Rådgivarens svar

2018-02-09

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i ert fall.

Samäganderättslagen och skuldebrevslagen

Du skriver att du och en vän har köpt en lägenhet tillsammans. Jag tolkar detta som att ni inte har haft något förhållande och att ni därför inte har bott tillsammans som sambor. I så fall gäller samäganderättslagen.

Enligt 1§ samäganderättslagen äger varje part lika delar i fastigheten om inte något annat förhållande kan visas.

Enligt 6§ samäganderättslagen kan en av parterna ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska utbjudas till försäljning om parterna inte kan komma överens om huruvida fastigheten ska säljas. Tingsrätten ska besluta om att fastigheten ska utbjudas till försäljning om inte någon av parterna kan visa att synnerliga skäl för att inte sälja föreligger.

Enligt 15§ samäganderättslagen ska varje part betala för sin del av de kostnader som uppstår till följd av förvaltningen av den samägda fastigheten.

Enligt 5§ skuldebrevslagen ska gäldenären betala vad han är skyldig enligt ett skuldebrev när borgenären begär det, om inget annat har avtalats.

Er situation

Om din vän har betalat sin halva av lägenheten med ett skuldebrev till dig så stämmer det att ni äger 50% var av lägenheten. Ni ska då dela på de kostnader som tillkommer lägenheten, så som hyra och försäkring.

Om ni inte har skrivit i skuldebrevet när din vän ska betala vad han är skyldig dig så ska han betala när du begär det. Kan han inte betala är en lösning att ni säljer lägenheten och du får betalt ur priset den säljs för. Du ska utöver din halva få både den summa som står på skuldebrevet och för hälften av de utgifter du har betalat för lägenheten. Finns det pengar kvar efter det ska detta delas lika mellan er båda.

Skulle lägenheten säljas med förlust, så att pengarna inte räcker till för att täcka det han är skyldig dig enligt skuldebrevet och för utgifterna i övrigt, kvarstår den delen av hans skuld till dig. För att kräva ut den får du i första hand vända dig till Kronofogdemyndigheten. Bestrider han deras krav kan du välja att gå vidare och göra en stämningsansökan i tingsrätten. Skulle det gå så långt rekommenderar jag att du anlitar en jurist som kan hjälpa dig.

Om din vän skulle motsätta sig en försäljning av lägenheten kan du ansöka hos tingsrätten om att den ska utbjudas till försäljning. Tingsrätten ska besluta att fastigheten ska säljas om inte din vän kan visa att det finns synnerliga skäl för att inte sälja fastigheten. Eftersom han inte verkar bo i lägenheten har han mycket troligt inte några sådana skäl.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor! Skulle du behöva hjälp i en framtida tvist är du välkommen att boka en tid med en av våra duktiga jurister på ett kontor nära dig https://juridiktillalla.se/vara-tjanster

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden