Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Samägd fastighet, dela på kostnaderna?

Hej!
Min pappa äger 10% av min mammas hus som han fick som en gåva. Jag undrar om min mamma kan kräva att han ska betala 10% av kostnaderna på huset, som t.ex. samfälligheten. Kan mamma kräva att han ska betala det sedan han fick andelen av huset (jag tror att det var 2009) eller finns det någon form av preskiberingstid? Kan pappa sälja sin del av huset till någon annan än min mamma? Kan han kräva att mamma ska köpa ut honom eller sälja huset?
M.V.H

Rådgivarens svar

2017-09-05

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i dina föräldrars situation.

Tillämplig lag

När man samäger en fastighet med någon annan eller några andra så blir lagen om samäganderätt tillämplig (nedan refererad till som SamL) om det inte avtalats om annat mellan delägarna vilket inte verkar vara fallet i den här situationen.

Kostnader för fastighetens förvaltning

Det följer av 15 § SamL att delägarna ska dela på kostnaderna som berör förvaltningen av fastigheten, i förhållande till sin ägarandel. Enligt 2 § SamL krävs det dock för att åtgärder ska kunna vidtas i godsets förvaltning, att samtliga delägare samtycker till åtgärden. Undantag görs för åtgärder som behövs för fastighetens bevarande och ej tål uppskov, sådana åtgärder får vidtas av en delägare utan att alla hunnit samtycka. Skulle din mamma ha vidtagit åtgärder utan erforderligt samtycke kan det vara så att din pappa inte blir skyldig att betala något av de kostnaderna.

Frågan blir då om samtycke förelegat. Även om din pappa kanske inte uttryckligen samtyckt till förvaltningsåtgärder som din mamma vidtagit rörande fastigheten (t.ex. avgift till samfällighet) kan man se det som att ett konkludent (tyst) samtycke förelegat. Han har känt till att din mamma förvaltat fastigheten och betalat de löpande kostnaderna som tillhört den, utan att ha motsatt sig det. Kostnaderna som din mamma haft för huset ska alltså din pappa betala 10 % av, samma andel som hans ägandeandel i huset.

Preskription

Den fordran som din mamma har på din pappa med anledning av dessa kostnader faller under den allmänna preskriptionstiden som är 10 år efter fordrans tillkomst (2 § preskriptionslagen). Om överlåtelsen av fastighetsandelen skedde 2009 är det alltså inget krav som hunnit bli preskriberat än.

Delägares möjlighet att sälja sin andel

Den som äger en andel i en fastighet är fri att förfoga över den som han eller hon vill. Din pappa kan alltså sälja sin andel i fastigheten utan din mammas samtycke. Det kommer dock antagligen inte att vara någon bra idé för honom då det kommer bli svårt att hitta en köpare som är villig att ge ett bra pris för andelen när det är någon annan (din mamma) som äger övriga 90 %.

Tvinga fram försäljning

Din pappa kan inte på någon juridisk väg kräva att din mamma köper ut honom, men om de inte kommer överens kan han gå till tingsrätten och söka om att hela fastigheten för gemensam räkning bjuds ut på offentlig auktion (6 § SamL). Det bästa är därför om de kan komma överens om att någon köper ut den andra om de nu inte ska bo där tillsammans och någon av dem vill bo kvar i huset.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan din mamma kräva din pappa på 10 % av kostnaderna hon haft för husets förvaltning sedan han blev delägare i fastigheten. Kraven är inte preskriberade. Om din mamma vill bo kvar i huset vore den bästa lösningen att hon köper ut honom så att huset inte behöver bjudas ut på offentlig auktion. Behöver ni ytterligare juridisk hjälp kan ni boka tid med en av våra familjejurister på ert närmaste kontor på den här länken.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden