Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Samägande av parhus

Hej jag har ett problem som jag hoppas få hjälp med. Äger en halva i ett parhus som står på en fastighet som är 1709 kvm. Andra halvan ägde min dotter som enskild egendom. Min dotter avled för två år sedan och mina två barnbarn och mågen bor kvar. Jag undrar om min måg vill sälja sin del kan han tvinga mig att flytta?

Rådgivarens svar

2018-10-02

Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Som jag uppfattar situationen föreligger ett samägande av parhuset. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller vid samäganderätt och vad du kan göra i din situation.

Samägande

Samägande innebär att en egendom ägs gemensamt av två eller flera personer. Regler om två eller fler ägare av en och samma egendom finns i samäganderättslagen. Enligt lagens huvudregel måste alla delägare vara eniga innan beslut tas gällande egendomen. Däremot kan den angivna lagen avtalas bort genom ett s.k. samägandeavtal som delägarna själva upprättar sinsemellan. Ett sådant avtal gäller därmed framför lagen.

När en delägare vill sälja sin andel av egendomen

Om en delägare vill sälja sin andel av den samägda egendomen, finns det inget krav på att andelen måste säljas till någon av de resterande ägarna. Det är möjligt för andra de delägarna att köpa ut andelen, men om ekonomin inte räcker till finns inget annat alternativ än att andelen säljs till någon utomstående köpare.

Tvångsförsäljning

Enligt samäganderättslagen är det möjligt att tvångsförsälja egendomen genom en offentlig auktion, om ägarna inte kan komma överens. Det kan exempelvis handla om att delägaren inte får sin enskilda andel såld och de andra delägarna inte har råd eller vill lösa ut andelen. Tvångsförsäljning kan däremot inte genomföras om någon av ägarna kan visa tecken på s.k. synnerliga skäl. Det finns ingen exakt beskrivning på vad synnerliga skäl innebär, men det kan röra sig om både ekonomiska eller sociala skäl som väger tyngre än att än tvångsförsäljning sker.

Sammanfattning

I ditt fall är ert samägda parhus den aktuella egendomen. Det är samäganderättslagen som avgör er situation, om ni inte har ett samägandeavtal sinsemellan. Om det är ekonomiskt möjligt, kan du köpa ut din svärsons andel den dagen han väljer att flytta. Kan du inte köpa ut honom och ingen utomstående är intresserad av endast hans andel, kan han begära tvångsförsäljning av huset. Du kan motsätta dig tvångsförsäljningen om du anser att du har ett särskilt skäl till att få bo kvar. Det är domstolen som avgör situationen i det läget.


Hoppas att du fick svar på din fråga! Behöver du hjälp med att försvara rätten till din andel eller har du fler frågor angående ditt ärende, är du varmt välkommen att boka en tid hos en av våra jurister här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden